Timeliste eBilag

Merk: Alt arbeid må dokumenteres med timelister med mindre det er registrert i et UiO-system (ePhorte, FS, TP, etc.).

  • Saksbehandler sender timeliste eBilag (excel) - engelsk (excel) til ekstern per e-post med forhåndsutfylte opplysninger (kontraktsnummer, navn, stedkode, prosjekt- og tiltakskode).
  • Timelister arkiveres lokalt i 10 år.
  • Timelister knyttet til eksternfinansierte kontrakter for EU-midler skal arkiveres i ePhorte. Prosjektets ePhorte-saksnummer påføres timelisten.
Publisert 28. nov. 2016 15:45 - Sist endret 27. feb. 2019 13:14