English version of this page

Veiledning ved tekniske problemer i HR-portalen

Påloggingsproblemer

 • Bruker du rett nettadresse? Denne skal være https://hr-portalen.uio.no.
 • Brukernavn: Alle brukere av HR-portalen skal bruke sitt Unix-brukernavn og -passord, det vil si sitt regulære UiO-brukernavn og -passord.
  • Brukere som tidligere hadde brukernavn av typen uo01**** skal også bruke sitt Unix- brukernavn og -passord.
 • Bruker du en nyere versjon av Firefox som nettleser? Da kan installering av add-on User Agent Switcher være løsningen til dine påloggingsproblemer. Les installasjonsveiledningen (pdf).

Mac-brukere

 • Mozilla Firefox (samt Internet Explorer) er støttet nettleser for bruk av HR-portalen. Andre nettlesere, bl.a. Safari, kan oppleve ytelsesproblemer. Opplever du problemer ved bruk av Firefox, logg alternativt inn via en Remote Desktop-forbindelse og bruk nettleseren Internet Explorer.
 • Visning av sider som åpnes i eget vindu, deriblant oversikter for tidsinformasjon, kan svikte for Mac-brukere. Dette kan skyldes at du har en såkalt pop-up blocker på.
 • Visning av PDF-dokumenter i nettleseren Firefox kan svikte. Sjekk at du har Adobe Reader installert og start Firefox i 32-bits modus, som vist under.

Jeg opplever problemer med HR-portalen i Chrome, Safari eller annen nettleser

Internet Explorer og Mozilla Firefox er nettlesere som leverandøren støtter fullt ut. Ved bruk av HR-portalen via andre nettlesere vil portalen kunne fungere dårligere. Vi anbefaler derfor at du benytter Internet Explorer eller Mozilla Firefox når du skal gjøre registreringer i HR-portalen.

Jeg får ikke ført arbeidstid i HR-portalen

Noen brukere opplever ytelsesproblemer i HR-portalen, særlig i applikasjonen for arbeidstid. Problemet henger ofte sammen med den enkelte ansattes nettleserinnstillinger.

Slik retter du feilen

 • Åpne nettleseren.
 • Gå inn på Tools velg Internet Options.
 • Velg Advanced.

 • Velg Reset Internet Explorer settings.
 • Markér boksen Delete personal settings.
 • Velg Reset.

 • Feilretting må gjøres på lokal maskin samt på kiosk.uio.no om du logger på via denne.

Fortsatt problemer?

Noen brukere kan oppleve problemer selv etter å ha gjennomført disse trinnene. Forsøk da følgende:

 • Gå til kiosk.uio.no og logg deg på. Åpne Internet Explorer herfra og logg deg inn i HR-portalen.
  • Forsøk alternativt å logge deg på en kollegas PC. Om mulig, benytt også en annen nettleser enn den du pleier å benytte (velg mellom Internet Explorer og Firefox).
 • Undersøk om HR-portalen oppfører seg normalt fra det alternative innlogginsstedet. Gjør den det ligger feilen på din lokale PC.
 • Be i så fall lokal IT om å av- og gjeninnstallere nettleseren din.

Skulle du likevel oppleve feil eller mangler i HR-portalen, kontakt personalkonsulent ved din enhet, som kan melde saken videre.

Jeg forsøker å registrere arbeidstid eller reiseregning, men får beskjed om at "Bruker er sperret av [mitt brukernavn]"

 • Du kan bare ha ett aktivt registreringsvindu åpent av gangen i HR-portalen. Om du har flere registreringer åpne samtidig, f.eks. tidregistrering og reiseregistrering, vil du sperre deg selv fra å fullføre registreringen. Dette gjelder også om du har HR-portalen åpen på to ulike datamaskiner eller i ulike nettlesere.
 • Forsøk å lukke nettleservinduer som er åpne i HR-portalen til du kun har ett vindu åpent. Vedvarer problemet, forsøk å logge deg av portalen og på igjen. Får du fortsatt samme feilmelding, logg av portalen og prøv igjen etter rundt 20 minutter.

Jeg forsøker å vise lønnsslipp eller reiseregning, men ingenting skjer

 • Nettleseren din kan ha en såkalt Pop-up Blocker (en funksjon som hindrer 'sprettoppvinduer') skrudd på. Denne kan administreres i Internet Explorer under: Tools → Pop-up Blocker → Turn off Pop-up Blocker.

Internet Explorer

 

 • Bruker du nettleseren Mozilla Firefox velger du Tools --> Options, deretter Content --> Exceptions, skriver inn adressen hr-portalen.uio.no i Address of website-feltet og velger Allow.
 • Hvis du bruker en Apple Mac-maskin, se også øvrige problemstillinger tilknyttet Mac.

Mozilla Firefox

Jeg forsøker å vise lønnsslipp, men den vil bare lastes ned som fil

 • Dette problemet kan oppstå om du benytter nettleseren Mozilla Firefox.
 • Be lokal IT hjelpe deg med å installere add-on kalt PDF Viewer på maskinen.

Jeg vil skrive ut lønnsslipp eller reiseregning, men får bare et blankt felt på utskriften

 • Før musepekeren over bildet av lønnsslippen. Etter ca. et sekund vil et verktøyfelt komme til syne. Klikk på skriverikonet for å skrive ut lønnsslippen.
 • Forsøk alternativt å høyreklikke på lønnsslippen og velge Skriv ut i menyen som kommer til syne.

Jeg får ikke opp bildet Mitt Team eller Teamoversikt

Ledere og ansatte med assistentrolle kan benytte tjenesten Mitt Team (kalt Teamoversikt for assistenter) for å administrere sine medarbeidere. Noen brukere opplever at tjenesten kun viser en blank side eller et 'x'-ikon når de forsøker å benytte den.

 • Problemet er som regel knyttet til at den lokale datamaskinen mangler Java- eller Adobe Flash-programvare som kreves for å bruke tjenesten.
 • Du kan selv installere programmer som Java og Adobe Flash via UiOs tjeneste for programvareinstallasjon. På UiO-eide maskiner kan du også benytte maskinens programvaresenter/Software Center.
 • Om du ikke kan bruke alternativene ovenfor, be lokal IT sjekke om disse programmene er installert og oppdatert på maskinen din.
 • Dersom du ikke ønsker å installere programvaren på din maskin kan du logge deg på HR-portalen via UiOs programkiosk og bruke tjenestene derfra.

Portalen/siden henger

Funksjoner i HR-portalen henger, eller siden vil ikke lastes inn
Dette kan indikere:

 • Kompatibilitetsproblemer med nettleser: nettleseren er ikke oppdatert til riktig versjon.
  • Forsøk evt. på nytt i en annen nettleser.
  • Be lokal IT oppdatere nettleseren til riktig versjon.
 • Feil på datamaskinens oppsett.
  • Logg deg evt. på en annen maskin for å utelukke at problemet ligger lokalt på maskinen.
 • Om problemet vedvarer over tid, kontakt lokal IT.

Jeg får beskjed om at min bruker "ikke eksisterer i backend"

 • Bruker du ditt Unix-brukernavn og passord? Disse skal benyttes når du logger deg på.
  • Kontakt evt. lokal IT ved din enhet - husk å spesifisere hva slags feilmelding du får.

Jeg mistenker at noen har uønsket tilgang til portalkontoen min

 • Er du leder? Sjekk om noen har assistent-/stedfortredertilganger til dine arbeidsoppgaver i portalen.
 • Ta umiddelbart kontakt med din lokale IT-kontakt om du mistenker at noen har fått tak i din innloggingsinformasjon. Kontakten skal deretter meddele sikkerhetsbruddet til USIT.

Jeg får feilmelding "runtime error" eller lignende

 • Kopiér skjermbildet ditt (trykk Alt + Print Screen) når du får feilmeldingen. Bildet kan limes inn i et dokument eller e-post (trykk Ctrl + v). Send bilde, brukernavn og tidspunkt for feilmeldingen i en e-post med forklarende tittel til lokal IT ved din enhet.

Hvem kontakter jeg hvis denne siden ikke har løst problemet mitt?

Publisert 30. nov. 2010 13:47 - Sist endret 26. nov. 2019 14:48