English version of this page

Informasjon til lokal IT


Minstekrav for å kjøre SAP Portal

Nettlesere

 • Internet Explorer og Firefox er støttet av applikasjonsleverandøren SAP. Bruker man Opera eller Chrome er ikke all funksjonalitet tilgjengelig og feil kan oppstå.
 • Andre nettlesere, bl.a. Safari, kan oppleve ytelsesproblemer. (dette gjelder Mac-maskiner)
 • Nettleserne må tillate pop-up-vinduer, ettersom HR-portalen benytter slike.

Andre komponenter

 • Skjemaer i portalen, deriblant reiseslipper, lønnsslipper og tidsinformasjonsskjema, vises i PDF-format. Adobe Reader eller tilsvarende PDF-leser må være installert på arbeidsmaskinen for at disse skal fungere korrekt. På Mac-maskiner fungerer det forhåndsinstallerte Preview bra.
 • ADS' støttesider benytter e-læringsressurser laget med Adobe Captivate.  Disse krever en installert flash player for å fungere.

Trådløse og eksterne nettverk

 • Single Sign-On for HR-portalen er kun tilgjengelig gjennom UiOs datamaskinnettverk.
 • For pålogging fra eksterne maskiner må UNIX-brukernavn og -passord oppgis.
  • Single Sign-On fungerer også om en er logget på UiO-nettverket via Remote Desktop.

Vanlige problemstillinger

Portalen henger eller er lite responsiv

 • Noen brukere opplever at registrering av arbeidstid i portalen henger/ikke svarer.
  • Fullstendig omstart av maskinen løser i mange tilfeller problemet (skru av/på, ikke av- og pålogging).
  • En annen mulig løsning er å installere Firefox på arbeidsmaskinen og logge på derfra. Pålogging fra en ekstern maskin kan også noen ganger løse problemet.
  • Fungerer ikke disse tiltakene meldes saken via normale kanaler til kontaktperson ved enheten og derfra til Seksjon for lønn.
Publisert 3. des. 2010 13:04 - Sist endret 4. sep. 2019 15:58