English version of this page

Veiledning i eBilag for timeansatte og oppdragstakere

UiO bruker et helelektronisk system for inngåelse av time- og oppdragskontrakter. Skal du inngå en slik kontrakt med en enhet ved UiO, følger du prosessen under.

Anbefaling: Bruk helst Internet Explorer som nettleser når du følger opp en elektronisk kontrakt med UiO.

Problemer?

Opplever du problemer, kontakt din saksbehandler ved UiO som framgår av e-posten du har mottatt.