English version of this page

HR-portalen, SAPUiO og CT

HR-portalen er en selv-betjeningsløsning i SAP for ansatte, ledere og saksbehandlere.

UiO benytter SAP for lønns- og personal-administrasjon. LES-brukere kan gjøre oppslag og ta ut rapporter direkte i SAP.

Ansatte

Som ansatt ved UiO er du automatisk registrert i SAPUiO og bruker ansattselvbetjening i HR-portalen til å registrere:

  • Arbeidstid (teknisk-administrativt ansatte)
  • Fravær: sykefravær, avspasering, ferie, permisjon
  • Reise- og utleggsrefusjonskrav
  • Personlige opplysninger

Ledere

Saksbehandlere

  • Attestanter bruker ansattselvbetjening i HR-portalen til å attestere reiseregninger og utgiftsrefusjonskrav, se veiledning.
  • Assistenter bruker assistentselvbetjening i HR-portalen til å utføre oppgaver på vegne av ledere og ansatte, se veiledning.
  • Personal- og økonomikonsulenter som er registrert som LES-bruker kan gjøre oppslag og ta ut rapporter direkte i SAP-systemet, se veiledning. Mange vil også ha nettilgang til lønnsrapporter for egen enhet.
  • Saksbehandlere av eBilag kan opprette og følge opp time- og oppdragskontrakter direkte i SAP-systemet, se veiledning.

CT: Ansatte og ledere ved USIT

  • Ansatte ved USIT registrerer arbeidstid og fravær i henhold til prosjekter og oppgaver i systemet CT (Current Time). I tillegg registrerer de overtid og fravær  i HR-portalen.
  • Ledere ved USIT føler opp medarbeideres timeføring i henhold til prosjekter og oppgaver i CT og overtid og fravær i HR-portalen.

Logg inn i CT

Gjester

I noen tilfeller har personer som ikke er lønnet eller student ved UiO behov for tilgang til deler av UiOs infrastruktur. Slike personer gis en gjesterolle i SAPUiO som så eksporteres videre ut til de andre systemene.