English version of this page

Hvem kontakter du for hjelp med HR-portalen, SAPUiO og CT?

  • Spørsmål om HR-portalen
  • Lønnsfaglige spørsmål
  • Endring av personaldata (navn, post- og besøksadresse, tittel, etc.)
  • Systemproblemer med SAPUiO (pålogging, bruk av systemet, bestilling av rapporter, etc.)
  • Reise- og refusjonsfaglige spørsmål
  • Spørsmål om CT

Spørsmål om personvern ved behandling av personlige opplysninger fra SAP