Søknad om LES-rolle i SAP

Hvis du har tjenstlig behov for LES-rolle i SAPUiO, må du sende inn søknadsskjema med taushetserklæring.

LES-rollen

  • LES-rollen gir utvidede rettigheter i SAP, samt tilgang til å lese og ta ut rapporter.

  • LES-rollen tildeles ansatte med tjenstlig behov.

Slik søker du om LES-rolle

  1. Sett deg inn i retningslinjer for behandling av personopplysninger fra SAPUiO.
  2. Fyll ut søknadsskjema med taushetserklæring og send det:
    1. elektronisk til brukeradministrator
    2. undertegnet og skannet på e-post til lonn-hjelp@admin.uio.no
  3. Brukeradministrator sender brukernavn og førstegangspassord til deg pr. SMS.
Publisert 1. sep. 2008 14:09 - Sist endret 23. juli 2018 09:59