Ord og begreper i SAP

Her finner du en liste over sentrale ord og begreper i SAP og hva de betyr.

Vanlige ord og begreper i SAP

Begrep Kategori Forklaring
Transaksjon Teknisk Et program i SAP. Forskjellige transaksjoner åpner forskjellige bilder og prosjekter i SAP-plattformen - se også hovedmenyen.
Infotyper Teknisk Skjermbilder som viser registrert informasjon om en ansatt. Vises gjennom transaksjonen Infotypeoversikt for medarbeidere eller i transaksjonen PA20.
Sesjon Teknisk Et vindu i SAP. Du kan ha flere åpne vinduer samtidig, se egen veiledning.
Saksgang Teknisk En forhåndsdefinert serie av infotyper som benyttes av saksbehandlere for å registrere alle nødvendige data ved f.eks. til- og fratredelser.
Stamdata Teknisk Personal- og lønnsdata for en ansatt. Stamdata finnes gjennom de ulike infotypene i infotypeoversikten.
K-element Teknisk Se egen tabell for forklaring.
Fast ansatte Lønnsfaglig Fast månedslønnede ansatte uten tidsavgrenset kontrakt. Fast ansatte er registrert i SAP med tilsettelse til 31.12.9999.
Midlertidig ansatte Lønnsfaglig Ansatte med tidsavgrenset kontrakt. Kan være måneds-, time- eller honorarlønnede.
Timelønn Lønnsfaglig Lønn som ikke går som fast månedslønn.
Ekstern m/utbetaling Lønnsfaglig Person registrert i SAP som kun mottar honorarlønn eller ingen godtgjørelser fra UiO.
Lønnarter Lønnsfaglig Ulike lønnsposteringer. Vanlig bruttolønn for månedslønnede er lønnart 1001.
Flere tilsettingsforhold Lønnsfaglig Betegnelse for flere samtidige stillinger ved UiO. Ansatte med flere stillinger har én hovedstilling i infotype 0001 og én eller flere bistillinger i infotype 0509. Den ansattes samlede stillingsbrøk ved UiO vises i infotype 0008.
Hovedstilling Lønnsfaglig En ansatts primærstilling ved UiO. Stillingen vises i infotype 0001, mens eventuelle bistillinger vises i infotype 0509. Primærstillingen skal alltid ha lenger varighet enn evt. bistillinger.
Stillingsgruppe Lønnsfaglig Stillingskode og -navn.

Medarbeidergrupper (MG)

MG Navn Beskrivelse
1 Fast ansatt Fast månedslønnet uten tidsavgrenset kontrakt - stilling løper til 31.12.9999
4 Midlertidig engasjert tjenestemann Ansatt med tidsavgrenset kontrakt. Kan være måneds- eller timelønnede
8 Ekstern m/utbetaling Mottar ikke lønn fra UiO, kun honorarer

Medarbeiderundergrupper (MUG)

MUG Navn Beskrivelse
01 Hovedlønnstabell Lønnes etter A-tabell
04 Timelønn C-tabellen Lønnes per time etter C-tabell
12 Stipendiater Brukes sammen med medarbeidergruppe 4. Stipendiater ved UiO som mottar månedslønn
13 Postdoc Brukes sammen med medarbeidergruppe 4. Postdoktorale ved UiO som mottar månedslønn
33 Bistillinger Brukes kun for professor II (SKO 8013)
50 Honorar/tilfeldig godtgjørelse Brukes for alle i medarbeidergruppe 8

 

Publisert 2. okt. 2013 17:03 - Sist endret 16. des. 2016 14:51