Organisasjonsstruktur: transaksjonen PPOSE

Transaksjonen PPOSE viser UiOs organisasjonsstruktur og ansattes innplassering i denne. Du kan også se innplassering i stilling, samt oppgaver som lederroller, anviser og attestant.

Hvordan se organisasjonsstrukturen

 • Start transaksjonen PPOSE.

For å se organisasjonsstrukturen og søke etter ansatte, stillinger eller enheter i denne må du velge et struktursøk.

 • Klikk på pilikonet ved feltet Organisasjonsenhet.
 • Velg Struktursøk fra de to alternativene som nå vises.

 

 • Dobbelklikk på feltet Universitetet i Oslo i kolonnen Betegnelse.

 

Fastsett datoer

 • For å bestemme perioden du vil vise data for velger du Fastsett datoer-ikonet fra verktøylinja over området Bemanningsplan.
 • I det påfølgende vinduet skriver du tidligste gyldighetsdato for informasjonen du vil vise i feltet Startdato.
 • Velg alternativet fullstendig fra nedtrekksmenyen i feltet ved valget Periode.
 • Velg Utfør-ikonet.

 

Søk etter person

 • For å søke opp en ansatt velger du Søk-ikonet fra verktøylinja over området Bemanningsplan.
 • Dobbelklikk på valget Person i det påfølgende vinduet (kalt Begrensninger).

 

 • Skriv inn den ansattes ansattnummer i feltet Søkestreng i fanen Søkestreng.
 • Alternativt skriver du inn den ansattes for- og etternavn i fanen Etternavn-fornavn.
  • Skriv navnene med en påfølgende stjerne, f.eks. Kari* Nordmann*
 • Velg Utfør-ikonet.

 

 • Markér navnet i påfølgende vindu ved å klikke i den hvite boksen ved navnet.
 • Velg Utfør-ikonet.

 

 • Du får nå se den ansattes innplassering i stilling og organisasjonsenhet.
 • Samme prosedyre kan benyttes for å søke etter stilling eller stedkode ved å velge henholdsvis Stilling og Stedkoder i vinduet Begrensninger.
   

 

Publisert 20. nov. 2013 22:21 - Sist endret 16. des. 2016 14:53