English version of this page

Om HR-portalen og SAPUiO

UiO benytter plattformen SAP som system for lønns- og personaladministrasjon. Systemet drives i stor grad av en standardløsning fra det tyske programvarefirmaet SAP, men det er gjort noen modifikasjoner. Denne tilpassede løsningen har fått navnet SAPUiO og eies av Avdeling for administrativ støtte (ADS). HR-portalen er SAPs selvbetjeningsløsning for ansatte i ulike roller.


Bruksområde

Systemet benyttes i hovedsak til:

  • Personaladministrasjon
  • Lønnsbehandling
  • Reise- og refusjonsoppgjør
  • Sykepengebehandling
  • Intern og ekstern rapportering

Autoritativ datakilde

Personalstamdata fra SAP er autoritative hos UiO og eksporteres til flere andre systemer, for eksempel Cristin og personpresentasjoner på nett.

HR-portalen

HR-portalen er en selvbetjeningsløsning i SAP for:

  • ansatte som kan se egne data i SAP-systemet og registrere visse persondata, arbeidstid, fraværssøknader og refusjonskrav, se veiledning
  • ledere som kan administrere sine ansatte, ta ut rapporter og behandle godkjenningsoppgaver, se veiledning
  • attestanter som kan attestere reiseregninger og utgiftsrefusjonskrav, se veiledning
  • assistenter som kan utføre oppgaver på vegne av ledere og ansatte, se veiledning
  • saksbehandlere av e-bilag som kan opprette og følge opp kontrakter med timeansatte og oppdragstakere elektronisk, se veiledning

LES-brukere

LES-brukere kan gjøre oppslag og ta ut rapporter direkte i SAP-systemet. Se veiledning i SAP for LES-brukere.

SKRIV-brukere

SKRIV-brukere kan registrere saksganger og vedlikeholde stamdata direkte i SAP-systemet. Se veiledning i SAP for SKRIV-brukere (adgangsbegrenset).

Gjester

I noen tilfeller har personer som ikke er lønnet eller student ved UiO behov for tilgang til deler av UiOs infrastruktur. Slike personer gis en gjesterolle i SAPUiO som så eksporteres videre ut til de andre systemene. Se rutine for registrering av gjester i SAP.

Husk personvern!

Alle som har en rolle i lønns- og personalsystemet og økonomisystemene må ha et bevisst forhold til hvordan de behandler opplysninger som omhandles andres privatliv. Derfor er det utarbeidet retningslinjer for behandling av personopplysninger fra lønns- og personalsystemet og økonomisystemene.

Publisert 2. okt. 2013 17:03 - Sist endret 25. juli 2019 12:37