Tilgang som saksbehandler til eBilag i HR-portalen

Hvis du er ansatt ved UiO og har et tjenestemessig behov for det, kan du få tilgang til eBilagssystemet i HR-portalen. Først må du ha brukernavn og passord til IT-ressursene ved UiO. Merk at det ikke er nødvendig å melde inn saksbehandlere som er påmeldt kurs i eBilag.

Hva innebærer en saksbehandlertilgang?

 • Saksbehandlere i eBilag gis rettigheter til å:
  1. registrere nye personer i SAPUiO
  2. endre personopplysninger på personer som er registrert i SAPUiO
  3. søke opp personinformasjon på alle ansatte registrert i SAPUiO
 • Saksbehandlerrollen tildeles studie- og forskningskonsulenter ved UiO.

Hvordan søke om saksbehandlertilgang?

 1. Sett deg inn i retningslinjer for behandling av personopplysninger fra SAP.
 2. Be nærmeste leder fylle ut og sende inn søknadsskjema (nettskjema).
 3. Du mottar en e-post så snart du har fått tilgang til eBilag.

Problemer med pålogging?

Får du beskjed om at kontoen din er låst, eller har du andre problemer med å logge på, kontakt superbrukeren ved enheten din.

Tilgangen til eBilag er personlig

Det er ikke lov å låne ut brukernavn og passord til andre. Tilgangen til eBilag er personlig, og dersom andre brukere mangler tilganger du har må de skaffe tilgangene de trenger på vanlig måte.

Les mer om dette i IT-reglementet ved UiO (punkt 3). Overtredelse vil kunne føre til bruk av sanksjoner som beskrevet i reglementet (punkt 9).

Opphør av tilgang

Ansattes tilgang til systemet opphører når:

 • arbeidskontrakten ikke er registrert i SAPUiO
 • arbeidskontrakten er registrert som avsluttet i SAPUiO
 • en midlertidig arbeidskontrakt har passert sluttdato og ikke blitt forlenget i SAPUiO
 • det har skjedd en feilregistrering
Publisert 28. sep. 2015 16:15 - Sist endret 8. juni 2017 09:35