Kopinor-avgift og emner med Enkeltemneoppt. = J

Forklaring på hvorfor krav om Kopinor-avgiften først kommer i begynnelsen av februar/september for enkeltemnestudenter på emner som har Enkeltemneoppt.: = J

Beregning av Kopinor-avgiften

Hva man skal betale i Kopinor-avgift avhenger av hva slags student man er. Heltidsstudenter skal betale 200 kroner i Kopinor-avgift, enkeltemnestudenter og andre definerte deltidsstudenter (på et definert deltidsstudium på 50 % eller mindre som definert i Studieprogram samlebildet i feltet "%heltid") skal betale 100. Privatister skal ikke betale Kopinor-avgift.

Bakgrunnsdata i FS

I FS er Kopinor-avgiften knyttet til studieprogram under fanen Avgift i Studieprogram samlebilde. For studenter med opptak til studieprogram blir da avgiften som er registrert her automatisk generert samtidig med semesteravgiften.

Enkeltemnestudenten på emner med Enkeltemneoppt.: = J har ikke opptak på et studieprogram, men har studierett i form av opptak på undervisning i et emne. Funksjonaliteten i FS knyttet til studieprogram fungerer derfor ikke for disse.

Vi kan altså ikke generelt tillegge alle studenter en fast Kopinor-avgift samtidig med semesteravgiften fordi ulike grupper skal betale ulikt beløp.

Vi vet ikke hvem som er enkeltemnestudenter før de har betalt semesteravgift, registrert seg og fått plass på undervisning på et emne. Da kan vi heller ikke opprette Kopinor-avgift for dem før alt dette er på plass.

Informasjon til studentene

  • Nettsiden om å bli enkeltemnestudent i kultur-, språk- og samfunnsfag
  • I tilbudsbrevet til personer som har søkt på enkeltemner i kultur-, språk- og samfunnsfag i Søknadsweb:
    "Betalingsopplysningene for Kopinor-avgiften, kr 100, finner du i Studentweb tidlig i september/februar. Du får en e-post når du må betale."
  • Merknad på betalingsiden i Studentweb om at krav om Kopinor-avgift kommer i begynnelsen av februar/september:
    "Merk at for enkeltemnestudenter i kultur-, språk og samfunnsfag blir ikke krav om Kopinor-avgift (kr 100,-) synlig i Studentweb før i begynnelsen av september/februar. Studentene får da en egen e-post om at denne må betales."
  • E-post til alle relevante enkeltemnestudenter tidlig i september/februar så snart Avdeling for fagstøtte har opprettet kravene om Kopinor-avgift.
Publisert 15. okt. 2013 12:41 - Sist endret 27. okt. 2017 12:11