Semesterregistrering

For å være aktiv student må man registrere seg og betale semesteravgift. Programstudenter må lagre utdanningsplanen.

Hva inngår i registreringen for hvert semester?

Studenter må hvert semester registrere at de har intensjon om å være student i aktuelt semester. Det inkluderer også å si noe om hvilke emner de har tenkt å studere i form av undervisningsmelding og eksamensmelding. Registreringen foregår gjennom en sekvens med bilder i Studentweb. For programstudenter med utdanningsplan inkluderer sekvensen også å lagre planen. I tillegg til å registrere seg må studenten betale semesteravgift. Semesterregistreringen er ikke gyldig før også betaling av semesteravgift er mottatt.

Med begrepet registrering menes gjennomgang av hele sekvensen i Studentweb, inkl. melding til undervisning og eksamen. Merk at studenten kan gå gjennom hele sekvensen uten å melde seg til undervisning eller eksamen, og likevel bli registrert.

Registrering for en programstudent
Programstudenter skal melde seg til undervisning og eksamen via utdanningsplanen, deretter fullføre sekvensen.

Jf. forskriften for studier og eksamener ved UiO § 7.1. (4)

Registrering for en enkeltemnestudent/privatist
Enkeltemnestudenter og privatister har ikke utdanningsplan, men går også gjennom en registreringssekvens i Studentweb. I sekvensen melder de seg til emner.

Ph.d.-kandidater
Ph.d.-kandidater som ikke har studierett på et lavere nivå i tillegg, skal normalt ikke semesterregistrere seg. Unntatt fra dette er ph.d.-kandidater med finansiering som er berettiget til støtte fra Lånekassen.

Dette betyr at en ph.d.-kandidat som ved siden av ph.d.-utdanningen i tillegg skal ta et emne på lavere nivå, eksempelvis et bacheloremne som enkeltemnestudent, må registre seg og betale semesteravgift. Rekkefølgen for en slik student er da at de først må få innvilget plass på undervisningen, og deretter må de skrive e-post til Knutepunktet (studentinfo@admin.uio.no) be om at Studentweb åpnes for å opprette faktura for semesteravgift.


En semesterregistrering, rent FS-teknisk, er at det i bildet Registerkort blir opprettet en forekomst for aktuelt semester med J i feltet Registrering OK og J i feltet Betaling OK.

Et registerkort kan være registrert som ugyldig, f.eks. hvis studenten likevel ikke skal studere i aktuelt semester og har fått refundert semesteravgiften, samt ofte fått avsluttet studieretten.

Semesterregistrering er bare mulig i perioder av året. Vårsemesteret fra ca. 01.12 t.o.m. 01.02. Høstsemesteret fra ca. 01.06. t.o.m. 01.09.

Man må ha gyldig registerkort for å

  • Ha rett til å gå opp til eksamen
  • Bli rapportert som student til Lånekassen
Publisert 14. des. 2011 11:11 - Sist endret 12. sep. 2018 15:02