Fakultetsnettverket for Canvas

Seksjon for digitale tjenester er eier av fakultetsnettverket for Canvas. 

Møter

Fra 19. mai 2020: På grunn av korona har nettverkets månedlige møter blitt endret til kortere, ukentlige Zoom-møter. Saksliste og referat har blitt flyttet til OneNote. Fakultetene kan legge saker direkte inn OneNote-dokumentet. Sakslisten er også tilgjengelig fra Teams i fanen Canvas-prat.

Om nettverket

Fakultetsnettverket skal være en arena for erfaringsutveksling og informasjon om Canvas.

Problemløser

Problemløseren er en oversikt over de vanligste problemene i Canvas, med mulig årsak og løsningsforslag.

Melde inn behov og feil

Fakultetskoordinator har ansvar for å videreformidle fakultetets behov for Canvas, samt eventuelle feil studenter og ansatte møter på. Canvas-kjerneteamet kan bistå med å finne gode løsninger, og melder også eventuelle feil videre til Instructure. 

 

Veiledninger for FK og superbrukere

Egne veiledninger for rollene FK og superbruker-institutt, som har utvidete rettigheter i Canvas. 

Tredjepartsverktøy i Canvas

Oversikt over alle tredjepartsverktøy (LTI/plugins) vurdert integrert med Canvas, og om man kan bruke verktøyet i eller utenfor Canvas. Godkjente verktøy som ikke er tilgjengelig inne i Canvas kan bygges inn i Canvas-rom med hjelp av Redirect Tool.

Ønsker ditt fakultet å ta i bruk et nytt verktøy? Se regimet for vurdering av nye tredjepartsverktøy.

Tilgang til Canvas

De aller fleste brukere får tilgang ved å være registrert på et emne i FS.

Dersom en bruker må opprettes manuelt, skal fakultetskoordinator melde inn ny enkeltbruker i Canvas via nettskjema.

Du som FK (eller Superbruker Institutt) kan på egen hånd legge til/fjerne administratorer på underkontoene dine.

Se også:

Sandkasser og endringer i brukertilgang

Fakultetskoordinator melder fra på e-post om behov for sandkasser eller endringer av brukertilgang:

  • Opprette en sandkasse til admin/lærer
  • Fjerne eller endre enhet

Dersom flere brukere skal endres/få sandkasse samtidig, kan utfylt excel-fil sendes på e-post til canvas-hjelp@admin.uio.no.

    Dokumentasjon