REFERAT: Canvasprat 02. februar 2021

Status innkjøpsprosesser hos Unit (Kjerneteam)

- Emneevaluaring: EvaluationKIT by Watermark vant anbudet. Det er tidligere besluttet at UiO skal anskaffe systemet.

- Videoanbud: Panopto vant anbudet. Det settes ned en arbeidsgruppe som skal vurdere i hvilken grad systemet dekker UiOs behov og hvorvidt UiO bør anskaffe systemet.

- Blackboard Ally (Universell utforming i Canvas): Intensjonskunngjøring ble publisert i desember. I utgangspunktet bestemt at UiO skal anskaffe systemet.

For alle innkjøpene har det oppstått forsinkelser på grunn av Schrems II-dommen, og ny veiledning fra The European Data Protection Board (EDPB).  Det må det gjøres avklaringer og justeringer relatert til behandling av personopplysninger før kontrakter kan signeres. Unit legger løpende ut informasjon på sin blogg: https://www.unit.no/blogg

 

Dato for semesterstart og -slutt i Canvas (Kjerneteam)

Nettverket har tidligere besluttet at semesterstartsdatoene i Canvas skal følge semesterstartsdatoene på UiO, men at semesteret i Canvas også slutter samme dag som nytt semester begynner. Dette fører til at emner fra f.eks. høsten 2020 ble lukket 4. januar.

Dette fører til problemer for emner som ønsker å legge ut kunngjøringer om utsatt eksamen, forsinket sensur osv. i Canvasrommene.

Forslag: Avslutningsdato for semestre i Canvas forskyves for å kunne ta høyde for utsatt eksamen, slik at semestrene varer frem til f.eks. 1. februar/1. september.

Har fakultetene noen innspill eller innvendinger mot en slik endring?

  • Det er enighet om å forskyve avslutningsdato til 1. februar/1. september

Tidspunkt for overføring fra FS til Canvas før H21 (Kjerneteam)

Utgangspunktet er som vanlig 15. april, som i år er torsdag i uke 15. Ønsker nettverket at overføringen begynner da?

  • Det er enighet om å begynne overføringen 23. april. Kjerneteamet vil sende ut informasjon på e-post

Innloggingsproblemer ved bruk av Feide (Kjerneteam)

Dersom man logger inn i Canvas med Feide (ikke Weblogin) i Chrome, vil man kunne møte på problemer med tilgang til UiO-nettsider som krever innlogging (f.eks. forelesningsvideo).

Brukerne vil møte på følgende feilmelding:

 

  • Workaround: Logg inn på UiO-nettsidene med Weblogin før man trykker på lenken i Canvas.

Bildet kan inneholde: rektangel, skrift, skjermbilde.

Helpdesk og USIT er klar over problemet, som skyldes en oppdatering i Chrome. Kjerneteamet sender ut e-post som kan videresendes til superbrukere osv. etter møtet.

Innspill på Canvasrom om Canvas (Kjerneteam)

- Navn; «Canvas tips-erfaringsdeling for canvasbrukere»

- Innhold og introtekst

- Layout

- Ønsker flere erfaringsdelingseksempler

  • HF: Fint med diskusjonsforum. Kontaktinformasjon er bra. Usikker på det prinsipielle ved å ha alle lenkene til UiOs nettsider i rommet. Vi ønsker at man skal forholde seg til Vortex. Bedre med én lenke som fører til  alle Canvas-veiledningene i stedet for å gjenta det her
  • JUS: Fint med rom i Canvas. Kan hjelpe undervisere med å bli mer bekvemme med å bruke Canvas
  • SV: Eksemplene fra andre undervisere er veldig bra, dette er etterspurt. Men er det mye tekst? Korte videosnutter eller lignende kan være mer hensiktsmessig
  • UV: Fornuftig med litt tekst og korte videoer
  • Kjerneteam: Finnes det noen ferdige eksempler vi kan gjenbruke?
    • UV og JUS kan undersøke hva som finnes

Roadmap fra Instructure

Instructure publiserer sitt roadmap offentlig: https://community.canvaslms.com/t5/Roadmap/ct-p/roadmap

Kjerneteamet understreker at roadmap'en ikke er forpliktende, så det må anses som en indikasjon og ikke en lovnad. Vi har tidligere opplevd at planlagt funksjonalitet fra Instructure blir uker eller måneder forsinket, og Instructure endrer Roadmap'en fortløpende ettersom deres egne interne prioriteringer endres. Men det er allikevel en nyttig pekepinn for hva de ønsker å fokusere på de neste månedene.

Merk også at UiO må ta en vurdering på om ny funksjonalitet kan tas i bruk hos oss, så det er heller ingen automatikk i at noe på roadmap'en blir implementert hos oss.

Publisert 8. feb. 2021 14:48 - Sist endret 8. feb. 2021 14:58