Brukerhåndtering i Canvas

Hvordan opprettes brukere, og hvilke tilganger får de?

Brukere opprettes automatisk dersom en gitt person er registert på et emne i FS med tilknytning til et rom eller en seksjon i Canvas. Dette forutsetter at brukeren har en aktiv IT-bruker på UiO.

I noen tilfeller kan brukere opprettes manuelt av administratorer, dersom det av ulike årsaker ikke kan opprettes bruker automatisk. Dette forutsetter imidlertid fortsatt at personen har en aktiv IT-bruker på UiO. 

Alle brukere har tilgang til å logge inn i Canvas, og kan se filer de selv har lastet opp. Tilgang til innhold utover dette tildeles dersom man har tilknytning til et emne i FS (student, faglig ansatt, studieadministrativt ansatt) eller tilknytning til en enhet (studieadministrativt ansatt). Rettigheter styres ut fra den rollen de har fått tildelt til et rom eller en konto (se under). 

Hvordan avsluttes standardbrukere?

Brukere mister tilgang til Canvas i det øyeblikket de ikke lenger har en aktiv IT-bruker på UiO.

Hvordan gis brukere utvidete rettigheter?

Brukere tildeles utvidete rettigheter manuelt ved innmelding fra fakultetes koordinator for Canvas. 

Hvordan avsluttes utvidete rettigheter for brukere?

Utvidete rettigheter vedlikeholdes manuelt, og fjernes når brukeren ikke lenger har berettighet behov for dette. 

Hvordan håndteres admin/root-brukere?

Admin/root-brukerrettigheter tildeles manuelt til et svært begrenset antall brukere. Brukere med admin-tilgang mister denne ved endring/avslutning av arbeidsforholdet. Dette vedlikeholdes fortløpende. 

Tilganger i Canvas

Rolletypene er delt inn i to grupper: 

 • Roller tilknyttet et gitt rom
 • Roller tilknyttet en underkonto

Roller for rom

Roller knyttet til rom i Canvas tildeles i henhold til registreringer i FS ved oppretting/oppdatering av rommet eller bruker i Canvas. 

Rollene kan også tildeles manuelt i et manuelt opprettet rom i Canvas.

Fullstendig dokumentasjon for rettighetene tilknyttet hver rolle:

Følgende rolletyper er knyttet til rom i Canvas:

 • Designer
  • Brukes primært av studieadministrative
  • Ikke synlig for studenter
  • Har begrenset sett med mulige rettigheter
 • Eksamensmeldt
  • Har tilgang til rommets innhold, men ikke til noe knyttet til andre studenter
  • Ikke synlig for andre studenter
  • Deltar ikke aktivt i rommet
 • Emneansvarlig
  • Faglærer registrert med emneansvar på emnet i FS
  • Har samme rettigheter som lærrerollen, og kan i tillegg redigere seksjoner i rommet og legge til hvitelistede LTI'er
 • LA
  • En mer begrenset lærerrolle, ment for studenter som assisterer i undervisningen
  • Tildeles manuelt
 • Lærer
  • Underviser med personrolle på et gitt emne i FS
  • Kan se alle personer i rommet
 • Observatør
  • Har lesetilgang til rommets publisert innhold
  • Deltar ikke aktivt i rommet
  • Kan ikke se personlisten i rommet, og kan ikke sees av andre brukere i rommet
  • Kan kun se enkeltstudenter dersom de tildeles et observatørforhold, for eksempel til bruk ved veiledning og oppfølging av studenter i praksis
  • Har minimalt med rettigheter
 • Oppgaveretter
  • Har kun rettighet til å rette oppgaver og resultater
 • Student
  • Student knyttet til et gitt emne i FS
  • Kan se andre studenter og lærere i rommet
 • Studiekonsulent
  • Basert på Lærer-rollen
  • Synlig for studenter
  • Kan legge til/fjerne brukere i rommet og redigere seksjoner

Roller for underkonto (kontoroller)

Kontoroller knyttet til brukere som trenger tilgang til mange rom på et fakultet, institutt eller fagområde. Rollene administreres manuelt. Personer med en kontorolle vil ikke være synlige i rom med mindre de også er påmeldt i rommet. 

 • FK
  • Fakultetskoordinatorene legges inn med denne rollen på sitt fakultet. Rollen arves nedover i hierarket.
  • Tilgang til alle rom ved sitt fakultet
  • Kan tildele adminroller på sin underkonto
 • Globale kunngjøringer
  • Gir kun rettighet til å publisere globale kunngjøringer på en underkonto
 • Kontoadmin (forbeholdt Canvas-kjerneteamet)
  • Alle rettigheter i Canvas
  • Brukes av systemeier
 • Sentraladmin (forbeholdt Canvas-kjerneteamet)
  • Er utledet fra kontoadmin, men mangler enkelte tilganger, f.eks. til å administrere LTI-er og SIS-data
  • Brukes av utvalgte personer med behov for utvidete tilganger i forbindelse med f.eks. opplæring
 • Studentinfo
  • Brukes av ansatte i studentinfosentere ved fakultetene
  • Tilgang til rominnhold, kunngjøringer og personer i rom ved sitt fakultet
 • Studiekonsulent-enhet
  • Kan brukes for studiekonsulenter som trenger tilgang på alle rom ved sin enhet
  • Legges på underkontoen som tilsvarer sin enhet og arves nedover
 • Superbruker institutt
  • De samme rettighetene som Studiekonsulent-enhet, pluss mulighet til legge til/fjerne kontoroller på sin underkonto
 • Innsyn-enhet
  • Kan se rominnhold og listen over rom i underkontoen, men ikke deltakerlisten eller personopplysninger i et rom.

 

Publisert 29. apr. 2019 14:24 - Sist endret 30. juli 2020 12:38