Hvordan overføre eksamensmeldte studenter til Canvas

Fra og med høsten 2020 kan man overføre studenter som kun er meldt til eksamen til Canvasrommet for emnet. 

Overføring av eksamensmeldte studenter 

I noen tilfeller vil studenter være meldt til eksamen i et emne uten at de er meldt opp til undervisningen, for eksempel dersom de tar opp emnet fra tidligere. Ved behov kan man overføre alle studenter som kun har eksamenmelding til Canvasrommet for emnet. Studentene får en egen, begrenset rolle som heter Eksamensmeldt og ligger i en egen seksjon i rommet. 

Studenter som har både undervisningsmelding og eksamensmelding blir bare overført til seksjonene for undervisningsenheten og/eller undervisningsaktiviteten. 

Merk at det må finnes en undervisningsenhet for emnet i gjeldende semester for at overføringen skal fungere. 

Registreringer i FS

Eksport til Canvas for eksamensmeldte studenter styres fra Vurderingskombinasjon samlebilde. Dersom emnet har flere vurderingskombinasjoner, for eksempel obligatoriske arbeidskrav, skal du overføre fra selve sluttvurderingen.

Dobbeltsjekk at du står i sluttvurderingen, slik at du ikke oppretter flere seksjoner enn nødvendig. 
Velg først riktig rommal, og sett deretter J i feltet Eksport LMS og lagre endringen. 

skjermbilde fra vurderingskombinasjon samlebilde

Hvilken rommal skal jeg bruke?

Så lenge emnet har et fellesrom i Canvas fra undervisningsenheten, kan du bruke rommalen ikke-rom. Da vil alle studenter som kun har eksamenmelding få tilgang til fellesrommet for emnet.

Dersom emnet bare har rom fra undervisningsaktivitetene, kan du velge rommalen eget-rom for å opprette et nytt rom. Du kan enten legge ut relevant materiale i dette rommet, eller flytte seksjonen ved å kryssliste den inn i et av de andre rommene for emnet, og deretter slette det ubrukte rommet.

Les mer om rom fra undervisningsenhet og undervisningsaktivitet.

 

Publisert 30. juli 2020 15:26 - Sist endret 14. sep. 2021 14:21