Ressursside for eksamen

Ansvaret for eksamensavviklingen er som hovedregel delegert til fakultetene, mens generell eksamensinformasjon til studentene vedlikeholdes fra sentralt hold.

Eksamensgjennomføring

Praktisk informasjon om eksamensgjennomføring i Silurveien.

Eksamen i Inspera

Rutiner, veiledninger og nærmere informasjon om Inspera.

Tilrettelegging

Rutiner for registrering på eksamen, tilgjengelig utstyr og kontaktpunkter

Eksamensnettverket

04 feb.

Beskjeder

FS-veiledninger

Veiledninger for Vurderingsmodulen i FS.

Plagiatkontroll

Plagieringskontroll for å avdekke fusk.

Eksamensregelverk

Eksamensregelverket er fastsatt i uh-loven og UiOs studie- og eksamensforskrift.

Høsten 2018 innføres nye regler om klagebehandling ved store karakteravvik. 

Kandidatinstrukser

Grunnlagsdokumenter i Word-format.

Grader og vitnemål

Hvem registrerer grader når studenten er ferdig med programmet sitt, og når skal studenten få vitnemålet?