Ressursside for eksamen

Ansvaret for eksamensavviklingen er som hovedregel delegert til fakultetene, mens generell eksamensinformasjon til studentene vedlikeholdes fra sentralt hold.

Eksamensgjennomføring

Praktisk informasjon om eksamensgjennomføring i Silurveien.

Eksamen i Inspera

Rutiner, veiledninger og nærmere informasjon om Inspera.

Digital mastereksamen og muntlig eksamen

Veiledninger for digital mastereksamen og muntlig eksamen i Zoom.

Endring av vurderingsformer våren 2020

Fremgangsmåte for å endre eksamensform på en planlagt eksamen våren 2020.

Tilrettelegging

Rutiner for registrering på eksamen, tilgjengelig utstyr og kontaktpunkter

Eksamensnettverket

Ingen kommende arrangementer

Beskjeder

FS-veiledninger

Veiledninger for Vurderingsmodulen i FS.

Plagiatkontroll

Plagieringskontroll for å avdekke fusk.

Ny arbeidsflyt for begrunnelse og klage

Fra og med 26. februar 2020 klager studentene på karakter og ber om begrunnelse i Studentweb. Det er en ny arbeidsflyt - både for eksamen i og utenfor Inspera.

Eksamensregelverk

Eksamensregelverket er fastsatt i uh-loven og UiOs studie- og eksamensforskrift.

Kandidatinstrukser

Grunnlagsdokumenter i Word-format.

Grader og vitnemål

Hvem registrerer grader når studenten er ferdig med programmet sitt, og når skal studenten få vitnemålet?