Administrere begrunnelse i Inspera

Denne veiledningen viser hvordan hovedansvarlige administrerer begrunnelser i Inspera.

 

Veiledningen gjelder begrunnelse for ordinær sensur. Eventuelle begrunnelser for klagesensur må behandles manuelt utenfor Inspera og FS/Studentweb.

Innstillinger på prøven

innstillinger i Inspera for administrasjon av begrunnelse

 • Aktiver administrasjon av skriftlige begrunnelser:
  • Innstillingen gir hovedansvarlig mulighet til å administrere og sende ferdige begrunnelser
  • Innstillingen er en forutsetning for at at begrunnelseforespørsler fra Studentweb/FS skal overføres til Inspera
  • Innstillingen er en forusetning for at sendte begrunnelser skal tilbakeføres til FS/Studentweb
  • OBS: Dersom man ikke aktiverer administrasjon av begrunnelse, vil sensor selv ha mulighet til å legge til begrunnelser for kandidater og sende disse til studentene i Inspera, men begrunnelsen har ingen kobling til FS/Studentweb.
 • Alle karakter skal begrunnes: Markerer for sensor at alle kandidatene skal ha begrunnelse.
 • Tillat sensor å sende begrunnelsen til kandidat: Sensor kan selv sende begrunnelsen til kandidaten i Inspera. Dersom man ikke tillater dette, må hovedansvarlig sende begrunnelse til kandidatene når de er klare (mer om dette under).
 • Angi frist for begrunnelser: Dette setter inn en frist over feltet der sensor skriver inn begrunnelsen. 
  • Fristen vil være felles for alle begrunnelsene og komme frem når sensor er inne på en enkelt kandidat.
  • Fristen vil ikke ha noen reell effekt på muligheten til å legge inn begrunnelse, så sensor kan legge inn begrunnelser også etter at fristen har utløpt. Fristen kan også endres i ettertid. 

På prøver hvor studentene ber om begrunnelse via Studentweb

Når studenten ber om begrunnelse i Studentweb, opprettes en begrunnelsessak i FS som overføres til Inspera.

Sensor kan se hvem som har bedt om begrunnelse i kandidatlisten i vurderingsmodulen:

Hvis du har huket av for "Kandidaten skal ha begrunnelse" i varslingsinnstillingene, vil du få e-postvarsel fra Inspera når en student har bedt om begrunnelse.

Husk å gi sensor beskjed om å skrive begrunnelser for sine kandidater, da sensor kan ha slått av e-postvarslinger for begrunnelser.

På prøver hvor alle studentene skal få begrunnelse

Husk å gi sensor beskjed om å skrive begrunnelser for sine kandidater.

Når begrunnelsene sendes, opprettes det begrunnelsessak i FS for hver student som begrunnelsen tilbakeføres til.

Oversikt over begrunnelser

På prøven kan du som hovedansvarlig se hvem som har bedt om begrunnelse på prøven:

I Monitor er det to kolonner for begrunnelse. Kolonnen  "Begrunnelse" viser om kandidaten har bedt om begrunnelse. Kolonnen "Status begrunnelse" viser sensors fremgang.

Bildet kan inneholde: tekst, blå, font, linje, antall.

Hvilke kolonner som vises avhenger av hvor du har klikket deg inn i Monitor fra. Du kan legge til kolonnene via "Kolonne-knappen" øverst i høyre hjørne.

Sende begrunnelsen til kandidat (hovedansvarlig)

Om man ikke har tillatt at sensor selv sender begrunnelsen til kandidaten, må hovedansvarlig gjøre dette når begrunnelsen er markert som ferdig.

OBS: Det er i utgangspunktet ikke mulig å sende begrunnelser før prøven har status "Vurdert", men det finnes en workaround.

OBS: For at begrunnelsen skal bli tilbakeført til FS, må karakteren være protokollført i FS når begrunnelsen sendes. Pass på at karakteren er tilbakeført og protokollført før begrunnelsen sendes.

1. Trykk på "Ferdig".

2. Marker kandidaten(e) du vil sende begrunnelsen til

3. Velg "Send begrunnelse"

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje.

Når begrunnelsen er sendt

Når begrunnelsen er sendt oppdateres begrunnelsessaken i FS. Dersom kandidaten ikke har bedt om begrunnelse opprettes det en begrunnelsessak.

Bildet kan inneholde: tekst, blå, linje, font, nummer.

 • "Ferdigbehandlet" oppdateres med "J"
 • "Vedtak formidlet" oppdateres med dagens dato
 • Klagefristen oppdateres til 3 uker etter vedtak formidlet
 • Det vises et grønt ikon ved siden av "vedtak formidlet"-feltet, med lenke til begrunnelsen i Inspera (for studenten).
 • Studenten får e-postvarsel innen ett døgn om at de har en ny begrunnelse i Studentweb

Studenten finner lenke til begrunnelsen i Studentweb under "Begrunnelse og klager". Studenten kan også finne begrunnelsen ved å gå direkte til sitt arkiv i Inspera.

Begrunnelse på gruppeeksamen

Inspera kan motta begrunnelseforespørsler fra og tilbakeføre begrunnelser til Studentweb/FS selv om prøven er koblet fra FS.

Når en student ber om begrunnelse i Studentweb blir det registrert i Inspera at gruppen har bedt om begrunnelse.

Når en begrunnelse sendes i Inspera sendes den til hele gruppen. Det opprettes begrunnelsessaker i FS for alle kandidatene i gruppen og alle i gruppen får dermed begrunnelsen i Studentweb.

Publisert 30. jan. 2020 08:50 - Sist endret 21. sep. 2020 09:34