Klage i Inspera

Denne veiledningen forklarer hvordan du administrerer klagesensur i Inspera.

Merk: Inspera støtter ikke klage på gruppeeksamen eller andre prøver som er koblet fra FS

Forarbeid i FS

1. Sørg for at INSPERA er angitt som klagesystem på vurderingsenheten

For at integrasjonen skal sende klagesaker fra FS til Inspera, må klagesystem være registrert i FS på vurderingsenheten.

Se veiledning.

2. Klagesak opprettes automatisk i FS når studenten klager

For at studenten skal kunne klage i Studentweb forutsettes det at klage via Studentweb er aktivert på vurderingskombinasjonen i FS

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje, skjermbilde, nummer.

Slik ser det ut når en student klager på karakter i Studentweb.

Sett "Sperr mot visning på karakterutskrift" til "J".

Når en klagesak opprettes i FS, vil det automatisk bli opprettet en tom klagekommisjon dersom det ikke finnes en klagekommisjon på vurderingsenheten fra før. Studenten legges i denne kommisjonen.

Dersom det kun finnes én klagekommisjon ved opprettelse av klagesak, vil studenten automatisk legges i denne kommisjonen.

Finnes det finnes flere klagekommisjoner, vil kandidaten forbli ufordelt, og kommisjon må angis manuelt.

Dersom det skal være flere klagekommisjoner på en eksamen, anbefales det at disse opprettes med en gang, slik at kandidaten forblir ufordelt, og ikke legges i feil kommisjon. Kommisjonene kan eventuelt forbli tomme frem til sensorene er avklart.

Sensorene i kommisjonen må registreres manuelt.

3. Registrer sensorer i klagekommisjon

OBS! Du kan ikke endre en kommisjon som er brukt i ordinær vurdering til en klagekommisjon. Klagekommisjonen kan heller ikke inneholde en sensor fra kommisjonen som vurderte kandidaten ved ordinær vurdering. Dette vil bli blokkert i Inspera.

FS-veiledning: Registrere kommisjoner.

Administrere klagesensur i Inspera

Når klage og klagekommisjon er opprettet i FS, er neste steg å oppdatere prøven i Inspera.

4. Finn klagekommisjonen på prøven

I prøveoppsettet finner du en linje med oversikt over kommisjoner. 

Når prøven oppdateres i Inspera vil du se den nye klagekommisjonen.

Klikk på "Klagesensur" for å få informasjon om klagekommisjonen.

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje.

Tips: Dersom du har registrert klagesaker i FS, men kandidaten(e) ikke er flyttet til klagekommisjonen i Inspera, forsøk å oppdatere prøven.

5. Sett arbeidsflyt for klagekommisjon

Klagekommisjonen arver automatisk arbeidsflyten fra prøvens innstillinger. Velg kommisjon og klikk på "Tilpass arbeidsflyt" for å tilpasse arbeidsflyten.

Bekreft alle kandidater samtidig

Denne arbeidsflyten passer dersom kommisjonen ikke skal begynne vurderingen før klagefrist har passert og alle klagene i emnet har kommet inn.

Dersom klagekommisjonen skal vurdere alle klagene samtidig, bruker du standardinnstillingen "Bekreft alle kandidater samtidig". Med denne innstillingen må klagekommisjonen godkjenne vurderingen av alle klagene samtidig.

Bekreft en og en kandidat individuelt

Velg denne arbeidsflyten dersom klagene skal vurderes fortløpende, eller klagevurderingen skal begynne før klagefristen har utløpt.

Denne arbeidsflyten gjør det mulig å vurdere kandidatene etterhvert som de kommer inn, og godkjenne og tilbakeføre klagesensuren for én og én kandidat etterhvert som de er ferdig vurdert.

Velg "Tilpasset arbeidsflyt for denne kommisjonen" og velg generell arbeidsflyt "Bekreft en og en kandidat individuelt" fra nedtrekksmenyen.

Her kan du se hvordan det ser ut for sensor når kandidatene godkjennes én og én.

Merk at dersom det kommer en ny klagekandidat i en klagekommisjon som har fullført vurderingen vil vurderingen gjenåpnes for kommisjonen og arbeidsflyten vil endres til "Bekreft en og en kandidat individuelt", slik at de godkjente kandidatene forblir godkjent, samtidig som kommisjonen får mulighet til å vurdere den nye kandidaten. 

Klagesensur i Inspera for sensor

Se klagesensur i Inspera - veiledning for sensor

Tilbakeføring av klagesensur

Tilbakeføring av klagesensur gjøres i Monitor.

6. Finn kandidaten(e) i Monitor.

Åpne kandidatlisten fra Prøve-modulen. Øverst til venstre, under "STANDARDLISTER", finner du listen "Klagesensur", som inneholder kandidatene som er i en klagekommisjon.

7. Tilbakefør (verifiser) karakter

Når klagekommisjonen har godkjent klagesensuren, vil du se at kandidaten har resultat i kolonnen "Endelig karakter". Hvis denne kolonnen er tom har ikke sensor godkjent klagekarakteren enda. 

Velg den eller de kandidatene du vil tilbakeføre karakteren for:

 • Hvis du ønsker at karakteren skal føres over til FS, velger du "Verifiser karakter". Når karakteren er verifisert er den tilbakeført til FS.
 • Alternativt kan du velge "Stans karakter" for å indikere at karakteren er kontrollert, men at den ikke skal tilbakeføres til FS (F.eks. ved mistanke om feil i sensurprosess). Utover at karakteren ikke blir tilbakeført har ikke dette valget noen implikasjoner.

Når resultatet er tilbakeført til FS (gjelder ikke ved vesentlig karakteravvik):

 • Protokollen oppdateres automatisk med nytt resultat
 • "Ferdigbehandlet" oppdateres med "J"
 • "Vedtak formidlet" oppdateres med datoen klagen ble tilbakeført
 • "Vedtak" oppdateres med TIL GUNST/UENDRET/TIL UGUNST
 • Sperre mot visning på karakterutskrift opprettholdes (må settes til "N" manuelt)

Vedtaket blir tilgjengelig for studenten i Studentweb når "Ferdigbehandlet" er satt til "J", men kandidaten vil ikke kunne få det nye resultatet på karakterutskrift/vitnemål før sperren er opphevet.

Slik ser vedtaket ut i Studentweb når sperre mot visning på karakterutskrift er opphevet.

Tilbakeføring ved vesentlig karakteravvik:

Dersom det oppstår karakteravvik på to karakterer eller mer skal du likevel tilbakeføre resultatet til FS. 

 • Nytt resultat registreres, men protokollen oppdateres ikke
 • "Ferdigbehandlet" forblir "N"
 • "Vedtak formidlet" oppdateres ikke
 • "Vedtak" oppdateres ikke
 • Sperre mot visning på karakterutskrift opprettholdes (må fjernes manuelt)
 • "Ny behandling" får "J" og det kommer felt for kommisjon for ny behandling

Se FS-veiledning for vesentlig karakteravvik.

Ny vurdering ved vesentlig karakteravvik

Se regelverk og rutine for håndtering av klagesensur med vesentlig karakteravvik

Inspera har ikke støtte for ny vurdering ved vesentlig karakteravvik.

 • Dersom kontrollkommisjonen består av medlemmer fra ordinær- og/eller klagekommisjon: Sensorene vil ha tilgang til besvarelsen i Inspera i kraft av å tilhøre ordinær- eller klagekommisjon.
 • Dersom kontrollkommisjonen består av sensorer som ikke har vurdert kandidaten i ordinær vurdering eller klagesensur: Besvarelsen må formidles utenfor Inspera.

I begge tilfeller må kontrollkommisjonen bruke vurderingsprotokoll fra FS for å dokumentere det endelige resultatet som igjen må registreres manuelt i FS. Se FS-veiledning.

Slik ser vedtaket ut i Studentweb når saken er ferdigbehandlet og sperren mot visning på karakterutskrift er opphevet.

Trekke klage

Dersom en kandidat trekker klagen, må klagen manuelt avbrytes i Inspera. Marker kandidaten i Monitor og velg "Avbryt klage".

Problemløser

Opplever du problemer? Se om problemløseren kan løse problemet ditt.

Publisert 11. des. 2018 11:39 - Sist endret 7. sep. 2020 12:32