Klagesensur i Inspera - veiledning for sensor

Denne veiledningen viser hvordan klagesensur gjennomføres i Inspera.

Hvordan sensuren gjennomføres avhenger av hvilken arbeidsflyt som er satt for kommisjonen.

 • Arbeidsflyten godkjenn alle kandidater i kommisjonen samtidig benyttes når klagesensuren skal gjennomføres først etter at klagefristen er utløpt og alle klagesakene er mottatt.
 • Arbeidsflyten godkjenn én og én kandidat individuelt benyttes når klagesensuren gjennomføres fortløpende og etterhvert som klagesakene kommer inn.

Er du usikker på hvilken arbeidsflyt som er satt på prøven du skal vurdere? Kontakt din studiekonsulent.

Sensur med generell arbeidsflyt godkjenn alle kandidater i kommisjonen samtidig

Med denne arbeidsflyten vurderer kommisjonen alle kandidatene og godkjenner til slutt sin vurdering.

Denne arbeidsflyten er lik som sensur ved ordinær sensur. Se veiledning.

Merk at begrunnelser foreløpig ikke er tilgjengelig for klagesensur.

Sensur med generell arbeidsflyt godkjenn én og én kandidat individuelt

Med denne arbeidsflyten godkjennes vurderingen av hver kandidat enkeltvis, etter hvert som de vurderes.

Finn prøven og kandidatene som skal vurderes

Bildet kan inneholde: tekst, font, skjermbilde, himmel, teknologi.

 • Gå til "Vurdering" i menylinjen øverst
 • Åpne prøven som skal vurderes
 • På oversiktssiden, velg "Gå til felles vurdering"
 • Velg aktuell kandidat fra listen

Privat eller delt vurdering?

Prøven har enten Privat eller Delt vurdering. Se "(a) Private vurdering" og "(b) Delt vurdering" nedenfor for en beskrivelse av hver metode for sensurering.

Bildet kan inneholde: tekst, font.

Bildet kan inneholde: tekst, font.

Du ser om vurderingen er privat eller delt i det gule statusfeltet.

(a) Privat vurdering

Privat vurdering kjennetegnes ved:

 • Hver sensor jobber først privat. Egne poeng/karakterer er skjult for andre sensorer frem til man velger å dele dem
 • Alle sensorer må angi samme karakter før endelig godkjenning
 • Alle sensorer i kommisjonen må godkjenne pr. kandidat

1. Sett din karakter og del din vurdering med klagekommisjonen

Bildet kan inneholde: tekst, produkt, font, linje, skjermbilde.

 • Sett karakter
 • Del med kommisjon

2. Samstem din karakter med kommisjonen (felles vurdering)

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje, skjermbilde.

Dersom det oppstår avvik når alle har delt sin vurdering, må karakteren samstammes før vurderingen kan godkjennes.

3. Godkjenn vurderingen

Bildet kan inneholde: tekst, produkt, font, linje, skjermbilde.

Når kommisjonen er samstemt - trykk "Godkjenn nå"

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje.

Bekreft godkjenningen ved å trykke "Godkjenn nå" igjen.

(b) Delt vurdering

Delt vurdering kjennetegnes ved:

 • Sensor samarbeider fra første stund
 • Det finnes kun én poengsum/karakter per kandidat, som alle i kommisjonen kan redigere fritt
 • Poeng/karakterer settes på vegne av hele kommisjonen
 • Kun en sensor godkjenner vurderingen på vegne av hele kommisjonen

På prøver med delt vurdering må kommisjonen altså bli enig seg i mellom hvem som legger inn poeng/karakterer og godkjenner vurderingen.

1. Sett karakter på vegne av kommisjonen

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje.

2. Godkjenn vurderingen

Trykk "Godkjenn nå".

Bildet kan inneholde: tekst, blå, font, linje, antall.

Merk at du godkjenner vurdering på vegne av hele kommisjonen.

Nedlasting/utskrift av besvarelser, plagiatkontroll og vurderingsprotokoll

Se veiledning for ordinær sensur.

Publisert 8. juli 2020 09:59 - Sist endret 16. sep. 2020 13:46