Sende begrunnelse i Inspera før prøven er ferdig vurdert

Her ser du hvordan du kan bruke prøveinnstillingen Vurdering 2.0 for å sende begrunnelser i Inspera før prøven har status Vurdert.

I det nåværende vureringsverktøyet er det ikke mulig å sende begrunnelser i Inspera før prøven er ferdig vurdert. I det nye vurderingsverktøyet som er tilgjengelig i betaversjon er det imidlertid mulig å sende begrunnelser for de kommisjonene som har fullført vurderingen, selv om ikke hele prøven er ferdig vurdert.

NB! Betaversjonen av det nye vurderingsverktøyet har flere mangler og skal ikke brukes til annet enn å sende begrunnelser.

Innstillinger på prøven

Prøven må ha følgende innstillinger aktivert:

  • Arbeidsflyt for sensorer > Tillat at sensorer deler egen vurdering pr. kommisjon (I vurderingsmodulen kalles samme valg: "Kommisjonsvis vurdering. Egen vurdering kan godkjennes pr kommisjon")
  • Begrunnelser for karakter > Aktiver administrasjon av skriftlige begrunnelser

I tillegg må kommisjonen kandidaten ligger i ha fullført sensuren.

Slik gjør du

Gå til prøven og aktiver nytt vurderingsverktøy midlertidig

Bildet kan inneholde: tekst, produkt, linje, font.

  • Gå til "Generelle innstillinger" og huk av for "Aktiver nytt vurderingsverktøy på denne prøven"
  • La sideoppsettet stå som "Standardoppsett".

Åpne prøven i Vurdering og send begrunnelsen(e)

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje, skjermbilde.

1. Velg siden for Begrunnelser

2. Velg riktig kandidat i kandidatlisten

3. Send begrunnelsen

Gå tilbake til prøveinnstillingene og deaktiver nytt vurderingsverktøy

  • Huk bort "Aktiver nytt vurderingsverktøy på denne prøven"

NB! Så lenge nytt vurderingsverktøy er aktivert vil sensorene også få opp dette verktøyet. Verktøyer er imidlertid ikke klar til bruk for sensorer. Det er derfor viktig at det nye vurderingsverktøyet deaktiveres etter begrunnelsen(e) er sendt.

Publisert 3. juni 2020 09:12 - Sist endret 5. juni 2020 13:42