Bli kjent med eksamenssystemet Inspera

Når du logger inn i Inspera kommer du til Min Side som er din startside.

Anbefalte nettlesere

Vi anbefaler at du bruker Mozilla Firefox eller Chrome.

Inspera støtter ikke Internet explorer.

Grensesnittet i Inspera

(1) Hjemknappen

Bruk hjemknappen i hvilket som helst vindu for å komme tilbake til Min side.

(2) Moduler

Det finnes flere ulike moduler som du kan komme til via navigasjonsmenyen øverst.

Hvilke moduler du har tilgang til er avhengig av hvilke roller du har i Inspera.

Oppgaver
oppgaver kan brukere med rollen "forfatter" lage enkeltoppgaver eller oppgavesett.

Prøver
I prøver knytter administrativt ansatte med rollen "hovedansvarlig" eksamener i FS til oppgavesett i Inspera og gjøre prøver klar for eksamen. Her bestemmes prøvens design, brukeropplevelse under og etter eksamen, sikkerhet, karakterskala, arbeidsflyt for sensorer, bruk av hjelpemidler og tredjepartsverktøy, administrering av begrunnelser osv.

Monitor
Monitor brukes hovedsaklig av administrativt ansatte til å monitorere kandidater mens eksamen pågår.

Vurdering
Vurdering brukes av både sensorer og administrativt ansatte, for henholdsvis sensurering og administrering av sensurprosessen.

Rapporter
Rapporter brukes av administrativt ansatte til eksamensstatistikk. Ikke i bruk ved UiO.

 

(3) Last opp håndtegninger (Scantron)

Knappen brukes av administrativt ansatte i Silurveien til å laste opp håndtegninger.

Se egen veiledning om håndtegninger og Scantron

 

(4) Varslinger

Alle brukere får varsler om oppgaver, prøver eller vurderinger de er tilknyttet. Noen varslinger kommer per epost andre kommer på Min side.

Du kan selv administrere dine varsler ved å trykke på varslingsknappen øverst, og så Varslingsinnstillinger.

(5) Brukerprofil og språk

Ved å klikke på tannhjulet og så Brukerprofil kan du se på brukerprofilen din. Du kan se hvilken rolle(r) du har, hvilken tilhørighet og hvilken informasjon som er registrert på din bruker. Du kan selv endre din epost-adresse og hvilket språk du ønsker i Inspera.

 

(6) Hjelp

Klikk på spørsmålsknappen for å åpne Insperas veiledninger.

 

(7) Hendelseslogg

Logg med oversikt over de siste hendelser for oppgaver/oppgavesett/prøver/vurderinger du har tilgang til.

 

Publisert 6. nov. 2018 11:19 - Sist endret 7. feb. 2020 17:07