4. Sensur og etterarbeid

I monitor har du oversikt over kandidatene og kan utføre handlinger for en eller flere.