Vurdering 2.0 Pilot

Sist endret 11. nov. 2020 15:55 av Hans Joar Johannessen
Opptak av opplæring i Vurdering 2.0 for sensorer.
Sist endret 9. nov. 2020 21:15 av Hans Joar Johannessen

Opptak av kurs i Vurdering 2.0 for studieadministrasjon.

Gjennomgang av sensurdelen begynner ca. 24:00.

Til info: Feilen med prøven som ikke utregne endelig karakter automatisk  oppstod pga. ikke alle kandidater var lagt i kommisjon. Feilen er rapportert til Inspera.

Sist endret 4. feb. 2021 19:48 av Hans Joar Johannessen

Dette er en internside for deltakere i pilot for nytt sensurverktøy i  Inspera.

Du finner opptak av kurs helt nederst på siden, under Kursoversikt.

Siden blir kontinuerlig oppdatert!