Eksamensnettverket

Avdeling for studieadministrasjon (SADM) ved Seksjon for digitale tjenester (DIG) er eier av eksamensnettverket.

Møter

Om nettverket

Eksamensnettverket skal være en arena for erfaringsutveksling og informasjon om eksamen.

Beskjeder

Utviklingsønsker

Utviklingsbehov for Inspera og Silurveien-løsningen meldes inn her. Du finner også en oversikt over innmeldte ønsker.

Innmelding av feil

Alle feil i Inspera skal meldes inn via nettskjema. Kritiske feil bør også meldes via vakttelefon (228) 55 099

Gå til skjema

Inspera-veiledninger for fakultetskoordinatorer

Tilgang til Inspera

Fakultetskoordinator for digital eksamen melder inn nye enkeltbrukere i Inspera Assessment via nettskjema.

Dersom flere brukere skal opprettes samtidig, kan utfylt excel-fil sendes på e-post.

Endringer i brukertilgang

Fakultetskoordinator melder fra på e-post om endringer av brukertilgang:

  • Deaktivere brukere
  • Fjerne/legge til roller
  • Fjerne/endre enhet

Arkiv

Tidiligere møter i eksamensnettverket og nettverket for digital eksamen.