Eksamensnettverket

Avdeling for studieadministrasjon (SADM) ved Seksjon for digitale tjenester (DIG) er eier av eksamensnettverket.

Utviklingsønsker

Utviklingsbehov for Inspera og Silurveien-løsningen meldes inn her. Du finner også en oversikt over innmeldte ønsker.

Innmelding av feil

Alle feil i Inspera skal meldes inn via nettskjema. Kritiske feil bør også meldes via vakttelefon (228) 55 099

Gå til skjema

Inspera-veiledninger for fakultetskoordinatorer

Tilgang til Inspera

Fakultetskoordinator for digital eksamen melder inn nye enkeltbrukere i Inspera Assessment via nettskjema.

Dersom flere brukere skal opprettes samtidig, kan utfylt excel-fil sendes på e-post.

Endringer i brukertilgang

Fakultetskoordinator melder fra på e-post om endringer av brukertilgang:

  • Deaktivere brukere
  • Fjerne/legge til roller
  • Fjerne/endre enhet

Arkiv

Tidiligere møter i eksamensnettverket og nettverket for digital eksamen.