Kontaktpunkter for fakultetene

Kritiske problemer med Inspera?

Er det et kritisk problem med eksamensgjennomføring i Inspera som må bli løst umiddelbart?

Ta kontakt på vakttelefon

(228) 55 099

Hastesak i forbindelse med eksamensgjennomføringen i Silurveien?

Er det en sak i forbindelse med eksamensgjennomføringen i Silurveien som må bli løst umiddelbart?

Ta kontakt på vakttelefon

(228) 55 100

Trenger du å komme i kontakt med driftsteamet i Silurveien?

Har du spørsmål i forbindelse med eksamensgjennomføringen i Silurveien eller beskjed som må bli gitt til driftsteamet?

Ta kontakt på epost

silurveien@admin.uio.no

Har du spørsmål om Inspera?

Trenger du veiledning i Inspera eller har spørsmål om Inspera?

Brukere på fakultetet

Ta kontakt med din fakultetskoordinator for digital eksamen.

Fakultetskoordinatorer

Ta kontakt på epost
digeks-hjelp@admin.uio.no

Har du spørsmål om FS?

Trenger du veiledning i FS eller har spørsmål om FS?

Kontaktpunkter for FS

Se egen kontaktveileder for FS.

Har du spørsmål om regelverk?

Har du spørsmål om eller trenger veiledning i regelverket ved UiO?

Ta kontakt på epost

regelverk@admin.uio.no