Grader og vitnemål

Når en student nærmer seg slutten av studietiden på programmet sitt, undersøker UiO om studenten fyller kravene til en grad. Dersom studenten fyller kravene til en grad, får studenten registrert graden og utstedt vitnemål. Studenter kan bestille karakterutskrifter både før og etter at graden er oppnådd og vitnemålet er utstedt.

Fakultetenes ansvar

Ansvaret for registrering av grader og utstedelse av vitnemål er delegert til hvert fakultet. Vitnemål blir utstedt ved hjelp av Felles Studentsystem (FS). For at arbeidet med registrering av grader og utstedelse av vitnemål skal foregå så effektivt som mulig, er det en forutsetning at det foregående arbeidet med utdanningsplaner, godkjenningssaker og sensurregistrering er godt kvalitetssikret.

Avdeling for studieadministrasjon sitt ansvar

Avdeling for studieadministrasjon vedlikeholder det sentrale regelverket om grader og vitnemål. De generelle reglene om vitnemål ved UiO er gitt i § 8 i UiOs forskrift om studier og eksamener.

Avdeling for studieadministrasjon vedlikeholder generell informasjon til studentene om vitnemål

(Øvrig informasjon om vitnemål ligger i undermapper, sortert på fakultetsmapper, og vedlikeholdes av fakultetet selv.)

Rutiner for registrering av grader og utsending av vitnemål

I 2008 innførte UiO nye rutiner for registrering av grader og utsending av vitnemål. På programmer hvor studentene tidligere måtte søke om å få tildelt vitnemål, utsteder UiO vitnemål automatisk.

De studentene som blir berørt av disse rutinene har anledning til å reservere seg mot å få vitnemål i inntil to semestre.

Fakultetet avgjør hvordan studenter reserverer seg mot vitnemål og hvilken frist som gjelder for hvert fakultet/studieprogram.

Noen spørsmål og svar om registrering av grader og utsteding av vitnemål.

Publisert 18. nov. 2008 08:39 - Sist endret 25. feb. 2020 09:32