Program- og emnebeskrivelser

Alle studieprogram skal ha en programbeskrivelse, og alle emner skal ha en emnebeskrivelse.

Arbeid med program- og emnebeskrivelser

Program- og emnebeskrivelser er forpliktende for UiO, og studentene trenger klar og presis informasjon om hvordan de skal planlegge og gjennomføre studieløpet sitt.

Hovedmålgruppene for program- og emnebeskrivelsene er potensielle studenter og studenter, men beskrivelsene er også brukt av administrativt og vitenskapelig ansatte, arbeidsgivere, offentlige organer og myndigheter.

Det er avgjørende viktig at innholdet i program- og emnebeskrivelser er godt gjennomarbeidet og blir formidlet på en måte som "treffer" målgruppene. Vi anbefaler at man i arbeidet med program- og emnebeskrivelser kobler vitenskapelig ansatte og web/kommunikasjonsfaglig ansatte.

Programbeskrivelser

Når et studieprogram er etablert, fastsetter fakultetsstyret programbeskrivelsen for programmet. Første gangs fastsettelse av programbeskrivelsen kan ikke delegeres til underliggende enheter på fakultetet. Senere kan fakultetet fastsette endringer i programbeskrivelsen, og fakultetet kan delegere adgangen til å fastsette endringer. Universitetsdirektøren har fastsatt krav til innholdet i programbeskrivelser, se skriveveiledning for programbeskrivelser.

Studieretningsbeskrivelser

Dersom et studieprogram er inndelt i studieretninger, skal hver studieretning ha en studieretningsbeskrivelse. Studieretningsbeskrivelser følger veiledningen for programbeskrivelser så langt den passer.

Emnegruppebeskrivelser

Hver emnegruppe skal vanligvis ha en emnegruppebeskrivelse. Se veiledning for emnegruppebeskrivelser.

Emnebeskrivelser

Hvert emne skal ha en emnebeskrivelse. Universitetsdirektøren har fastsatt krav til innholdet i emnebeskrivelser, se veiledning for emnebeskrivelser.

Ressurser

Regelverk

 

Publisert 5. okt. 2011 10:33 - Sist endret 1. sep. 2017 09:41