Retningslinjer for ansettelse av masterstudenter

Ledelsen ved HF har vedtatt retningslinjer for ansettelse av masterstudenter i undervisningen.

Instituttene på HF kan ansette masterstudenter i undervisningen i henhold til disse retningslinjene:

Undervisningsaktiviteten som tilbys skal være et tillegg til minimumskravet i normene, dvs. den skal ikke erstatte undervisning og veiledning som gis av vitenskapelig ansatte. Oppgavene kan være kollokvieveileder, oppgaveretter, lærerassistent, mentor ol.

Ordningen tilbys masterstudenter med gode karakterer.

Hensikten med ordningen er å følge opp studenter på lavere grad bedre, gjennom for eksempel å kollokvere mer strukturert fra starten av studiet, få tydelige tilbakemeldinger og mer tid til diskusjon i grupper som supplement til ordinær undervisning. Fakultetet ønsker også å gi masterstudenter nyttig og lærerik erfaring som kan bidra til arbeidslivsrelevans.

Omfang

Totalt arbeid for hver masterstudent er inntil 100 timer per semester inkludert opplæring og forberedelser. Den ansatte tilsettes som vit.ass. SKO 1019 og maksimal tilsettingsperiode er to år.

Opplæring

Det vil bli gitt veiledning til de studenter som blir engasjert. Opplæringen er obligatorisk og oppmøte lønnes med 2 timer. Instituttene har opplæringsansvar og utpeker faglige kontaktpunkter.

Ansvar

Instituttene er selv ansvarlige for utlysning, kontaktperson, opplæring og honorering.

Spørsmål om ordningen?

Ta kontakt med Greta Holm i HFs fakultetssekretariat.

Publisert 8. okt. 2018 15:21 - Sist endret 8. okt. 2018 15:21