Årsplangrupper

Årsplangrupper i studieseksjonen 2013

Internasjonal studieprofil

 • anbefalte semestre og læresteder for utreise
 • plass til utenlandsopphold
 • tydelig info om innpassing av utenlandsk utdanning

Internasjonalt semester

 • forarbeid for å vurdere opprettelse av internasjonalt semester

Veiledning

 • veiledning og oppfølging av studenter

Teamarbeid

 • teamarbeid og variert bruk av undervisnings-, vurderings- og læringsformer (herunder digitale)

Forskningsintegrering

 • integrering av masterstudenter i forskningsmiljøer og - prosjekter

Professors of practice

 • styrke HFs bidrag til integrert lektorutdanning
 • vurdere hvordan Professors of practice-ordningen kan brukes

Fellesgrader

 • ulike spørsmål knyttet til fellesgrader
 • ressursgruppe for instituttene

Digital eksamen

 • prioritere hvilke skoleeksamener som gjennomføres digitalt
 • gjennomføre digital skoleeksamen på utvalgte emner høsten 2013


Studiekvalitet og læringsmiljø

Tiltak 8 Studiekvalitet og læringsmiljø i HFs årsplan 2014-2016

Publisert 18. mars 2013 13:36 - Sist endret 12. okt. 2015 10:14