Levering av eksamensoppgave og faglærerbesøk på eksamen

Eksamensoppgaven og informasjon om tilgjengelig faglærer må leveres senest seks virkedager før eksamen. Faglærerbesøk i lokalet er frivillig, men vi må ha faglærers navn og telefonnummer, og informasjon om de kommer i lokalet eller ikke.

Eksamensoppgave (papireksamen)

For detaljert informasjon om administrasjon av digital eksamen se egen nettside. Se likevel nedenfor om fakultetets behov for informasjon om faglærer også på digitale skoleeksamener.

Eksamensoppgaven må være Eksamenskontoret i hende minst seks virkedager før eksamen i emnet.
Følgende skal stå på første side av oppgaven:

 • Emnekode, emnenavn , semester og år
 • Ukedag, dato og antall timer
 • Eventuelle hjelpemidler
 • Antall sider oppgavesettet består av
 • Sidene nummereres slik: side 1 av 3, side 2 av 3 osv.

OBS! Dersom svarene skal skrives direkte på oppgavearket skal man påføre Kandidatnummer: ......... øverst i høyre hjørne på hvert ark.

Eksamensoppgaven leveres i en lukket konvolutt påført følgende:

 • Emnekode og emnenavn
 • Instituttets "kortnavn" (IAKH e.l.)
 • Ukedag, dato og antall timer eksamen varer
 • Eksamenslokale
 • Eventuelle hjelpemidler
 • Faglærers navn og telefonnummer, og informasjon om de kommer i eksamenslokalet eller ikke
 • Annen kontaktperson (adm. ansvarlig)

Eksamenskontoret holder til i 2. et i Niels Treschows hus.

 

Informasjon om tilgjengelig faglærer (trøster)

Prinsipper
Det er frivillig for faglærer å komme på faglærerbesøk på skoleeksamen. Det må likevel være mulig å få tak i faglærer på telefon de to første timene av eksamen, dersom det er noen spørsmål til eller uklarheter i oppgavesettet. Å være tilgjengelig på telefon innebærer ikke at man får henvendelser fra kandidater på telefon. Eksamensadministrasjonen i lokalet håndterer spørsmålene. Det er tilgjengelig et skjema for kandidatene for spørsmål om oppgavetekst i eksamenslokalet som benyttes. Faglærer må vurdere om spørsmålet skal besvares, og svaret vil i så fall formidles til alle kandidater via melding på skjerm, eller muntlig dersom det er papireksamen. Dersom oppgavesettet er omfattende og komplisert, bør faglærer være tilgjengelig på telefon i hele eksamenstiden.

Informasjon til faglærer om faglærerbesøk i Silurveien

Informasjon til faglærere som skal være til stede i Silurveien finnes på en egen nettside


Administrasjon
Innen fristen for å avlevere eksamensoppgave til eksamenskontoret (papireksamener)/avlevere oppgavesett til instituttadministrasjonen (Inspera), dvs. seks virkedager før eksamensdatoen, må eksamenskontoret ha fått opplysninger om hvorvidt det kan forventes at det kommer en faglærer i lokalet, og i så fall hvem det er og hvilket telefonnummer vedkommende kan nås på. Dersom det ikke kommer en faglærer i lokalet må eksamenskontoret innen samme frist ha fått opplysninger om hvem som er ansvarlig faglærer og et telefonnummer vedkommende kan nås på.


Digitalt eller ikke digitalt
1. Når eksamen foregår i eksamensløsningen Inspera, skal instituttet som en fast rutine informere eksamenskontoret på et nettskjema om faglærer på emnet i det de mottar oppgavesettet fra faglærer.
2. Når eksamen foregår på papir skal instituttet opplyse om faglærer i forbindelse med den fysiske avleveringen av eksamensoppgaven til eksamenskontoret (på konvolutten).

Hvis faglærer skal være tilgjengelig i eksamenslokalet gjelder følgende:

 • Faglærer bør innfinne seg i lokalet innen en halv time etter eksamensstart.
 • Kandidatene bør få tid til å lese gjennom oppgavene før faglærerbesøket.
 • Husk på kandidater som har tilrettelagt eksamen - de sitter ofte i andre lokaler. Besøk gjerne disse først.
 • Telefonvakt: det må gjennom hele eksamenstiden være en telefonvakt på instituttkontoret, gi oss gjerne mobilnummer dersom det benyttes!

 

 

 


 

Publisert 14. juni 2010 18:27 - Sist endret 5. des. 2019 14:48