Mal: E-post til interne masteroppgavesensorer

NORSK:

Subject: Til intern sensor

Hei,

Du finner masteroppgaven i vårt digitale eksamenssystem, Inspera.

Les veiledning her: https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/enheter/sv/eksamen/masteroppgaveinnlevering_intern_sensor.html

Oppgaven er tilgjengelig i Inspera fra og med DATO.

Du logger inn i Inspera via Feide med ditt UiO-brukernavn og passord. NB: Du får ikke åpnet Inspera med nettleseren Internet Explorer. Det anbefales å bruke Mozilla Firefox eller Google Chrome.

Hvis du har noen spørsmål, ta kontakt med meg.

 

Vennlig hilsen...

 

ENGELSK:

Subject: To internal examiner

Dear NAVN

You will find the Master's thesis in our digital examination system, Inspera.

Please read the guidance here: https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/enheter/sv/eksamen/master_submission_internal_grader.html

The thesis is available in Inspera  DATO

you must log in to Inspera by choosing "Login with FEIDE". Please note that you are unable to use Inspera with Internet Explorer. Web browsers Mozilla Firefox or Google Chrome are therefore recommended.

If you have any questions, please do not hesitate to contact me.

 

Yours sincerely...

 

Publisert 21. nov. 2019 10:44 - Sist endret 21. nov. 2019 10:51