Sjekkliste/rutine for oppgavesett til hjemmeeksamen

Gjelder for HF: Oppgavesettet skal være klart fra lærer/institutt og delt med fakultetet én uke før eksamensdato.

Viktig: Dersom oppgavesettet endres etter denne tid, må det gis beskjed til superbruker institutt og til fakultetet!

1. Opprett et nytt oppgavesett. Gi oppgavesettet et navn etter konvensjonen Emnekode - semester - eventuelt tillegg. For eksempel ARK1000 h16, eller ARK1000 h16 - hjemme, eller ARK1000 h16 - utsatt.

2. Sett språk riktig. (Bokmål/Nynorsk/Engelsk). Det kan hakes av for flere språk/målformer. Husk at dersom det finnes oppmeldte kandidater med nynorsk som målform, skal det også finnes et oppgavesett på nynorsk.

3. Lag oppgavene i oppgavesettet. Den vanligste oppgavetypen i hjemmeeksamen er Filopplasting. Se ellers oversikt over oppgavetyper. Dersom det skal lages oppgaver på både bokmål og nynorsk, gjør deg helt ferdig med den ene målformen først.

NB: Hvis du limer inn tekst fra Word, bruk Ctrl + Shift + V for å få riktig font i Inspera.

Normalt lages én oppgave på hjemmeeksamen. Men dersom studentene skal levere mer enn én fil må det lages flere oppgaver (Det kan bare leveres én fil per oppgave med Filopplasting).

4. Husk å gi hver oppgave et navn som gir mening både for deg og studentene. (Det er eventuelt mulig i prøveoppsettet å definere at oppgavenavnene ikke skal vises for studentene)

5. Skal det gis poeng per oppgave? Hvis ikke, sett poengene til 0 (null).

6. Skal du bruke bilder, PDF-er, lydfiler eller videofiler?

    a) Slik setter du inn et bilde eller en video i oppgaven

    b) Slik setter du inn en fil (.pdf) i oppgaven

    d) Slik setter du inn en lydfil i oppgaven

7. Still inn ønsket filformat studentene skal levere. Normalt vil dette si PDF ved filopplasting.

Filtyper

 

8. Sett inn et informasjonsdokument først i oppgavesettet. Bruk malen for førsteside hjemmeeksamen som utgangspunkt. Eventuelt kan informasjonsdokumentet og oppgaveteksten være på én side, den samme siden der studentene finner knappen for filopplasting.

9. Lagre og lukk oppgavesettet. Ta en forhåndsvisning. Tenk på hvordan oppgavesettet vil fremstå for studentene. Gjør eventuelle endringer. I stedet for forhåndsvisning kan du også velge 'Design' når du er i redigeringsmodus (nederst på skjermen).

10. Viktig: Husk å dele oppgavesettet slik at hovedlærer, eksamenskonsulent og superbruker institutt har tilgang. Anbefalt fra høsten 2019 er at oppgavesett skal deles med organisasjonsenhet i stedet for administrative enkeltbrukere. Lærere må fremdeles legges inn som enkeltbrukere.

 

 

Publisert 11. nov. 2016 10:50 - Sist endret 21. okt. 2019 13:37