Sjekkliste/rutine for oppgavesett til skoleeksamen

Gjelder for HF: Oppgavesettet skal være klart fra lærer/institutt og delt med fakultetet seks virkedager før eksamensdato.

Viktig: Dersom oppgavesettet endres etter denne tid, må det gis beskjed til superbruker institutt og til fakultetet!

1. Opprett et nytt oppgavesett. Gi oppgavesettet et navn etter konvensjonen Emnekode - semester - eventuelt tillegg. For eksempel ARK1000 h16, eller ARK1000 h16 - skole, eller ARK1000 h16 - utsatt.

2. Sett språk riktig. (Bokmål/Nynorsk/Engelsk). Det kan hakes av for flere språk/målformer. Husk at dersom det finnes oppmeldte kandidater med nynorsk som målform, skal det også finnes et oppgavesett på nynorsk.

3. Lag oppgavene i oppgavesettet. Den vanligste oppgavetypen i skoleeksamen er Langsvar. Se ellers oversikt over oppgavetyper. Dersom det skal lages oppgaver på både bokmål og nynorsk, gjør deg helt ferdig med den ene målformen først.

NB: Hvis du limer inn tekst fra Word, bruk Ctrl + Shift + V for å få riktig font i Inspera.

   a) Hvis det er korte oppgavetekster, én type oppgave og bare ett vedlegg, bør det vurderes å lage et oppgavesett med bare én oppgave i. Se eksempel her. En variant er å legge oppgavetekstene som et seksjonsdokument. Da synes de på venstre side på studentenes skjerm. Velg Standard med venstrejustert seksjonsdokument.

   b) Hvis det er flere deler eller deloppgaver, ulike typer oppgaver eller bruk av flervalgsoppgaver (Multiple Choice), bør oppgavesettet også bestå av flere deloppgaver.

   c) Hvis det er sensorer som bare skal se på én av flere oppgaver, bør oppgavesettet bestå av flere deloppgaver. (Dette fordi det er mulig å filtrere besvarelsene i  vurderingsmodulen).

4. Husk å gi hver oppgave et navn som gir mening både for deg og studentene. (Det er eventuelt mulig i prøveoppsettet å definere at oppgavenavnene ikke skal vises for studentene)

5. Skal det gis poeng per oppgave? Hvis ikke, sett poengene til 0 (null).

6. Skal du bruke bilder, PDF-er, lydfiler eller videofiler?

    a) Slik setter du inn et bilde eller en video i oppgaven
       (Fra høsten 2018 kan video også settes direkte inn i oppgaveteksten)

    b) Slik legger du ved en PDF i oppgaven

    c) Slik setter du inn en lydfil i oppgaven

NB: Dersom et lydklipp bare skal kunne spilles av et begrenset antall ganger, legg også inn en testfil på 5-10 sekunder i oppgaven. Dette for at studentene skal kunne teste utstyret før avspilling. Det holder med én testfil i oppgavesettet.

7. Viktig: Dersom det skal brukes Safe Exam Browser (SEB) (default) kan oppgaveteksten ikke inneholde lenker. PDF-er, bilder og videoer kan heller ikke inneholde aktive lenker.

8. Sett inn et informasjonsdokument først i oppgavesettet. Bruk malen for førsteside skoleeksamen som utgangspunkt.

9. Lagre og lukk oppgavesettet. Ta en forhåndsvisning eller bruk valget 'Design' nederst på siden. Tenk på hvordan oppgavesettet vil fremstå for studentene. Gjør eventuelle endringer.     

 

Ved bruk av Design, se også Insperas veiledning for brukeropplevelse for kandidat
 

10. Viktig: Husk å dele oppgavesettet slik at hovedlærer, eksamenskonsulent, superbruker institutt og eksamenskontoret ved HF har tilgang. Anbefalt fra høsten 2019 er at oppgavesett skal deles med organisasjonsenhet i stedet for administrative enkeltbrukere. Lærere må fremdeles legges inn som enkeltbrukere.

 

Publisert 13. okt. 2016 13:09 - Sist endret 21. okt. 2019 13:35