Sjekkliste/rutine for oppretting av prøve i Inspera

Utføres av: Eksamenskonsulent.

Gjelder for FS-prøver/eksamensprøver ved HF. På skoleeksamen skal prøven være klar fra institutt og delt med fakultetet seks virkedager før eksamensdato.

1. Ta en kvalitetssjekk av oppgavesettet. Bruk sjekklistene for skoleeksamen og hjemmeeksamen som utgangspunkt. Sjekk også:

  • Er det et informasjonsdokument først i oppgavesettet?
  • Er oppgavesettet hensiktsmessig strukturert i deler/seksjoner og deloppgaver?
  • Er det brukt riktige oppgavetyper?
  • Er oppgaveteksten utvetydig og uten skrivefeil?
  • Er det tydelige referanser til hvilke vedlegg som gjelder hvilke oppgaver?
  • Er det gjort riktig med språkinnstillinger, poeng o.l.?
  • Er det estetiske ting som kan rettes opp? (Lesbarhet, for lite/for mye bruk av luft i teksten, etc.).
  • NY: Er det Insperas egen font på alle oppgavetekster? Bruk i så fall Ctrl + Shift + V for å lime inn oppgaveteksten på nytt.
  • Viktig med bruk av SEB: Er det lenker i pdf-er eller oppgavetekst? Disse må fjernes eller erstattes.

2. Gå til Prøvemodulen. Du kan enten opprette prøven fra scratch, eller bruke en mal. Fordelen med å bruke en mal er at anbefalte innstillinger allerede er haket av (de kan endres manuelt) og at prøven som default er delt med fakultetet (gjelder malene for både skoleeksamen og hjemmeeksamen).

Bruke en mal: Se veiledning for Opprette prøve fra mal

 

Fra scratch: Opprett prøven som en FS-prøve. Søk på emnekode og velg riktig emne. Hvis emnet ikke dukker opp på listen kan det være noe galt med innstillingene i FS. (Se denne siden for veiledninger). Data fra FS kan senere hentes/synkes ved å velge 'Oppdater nå'.
Kandidater kommer over fra FS når de er kandidatnummerert.

3. Velg riktig oppgavesett (se illustrasjon under).

4. Informasjonsdokument (valgfritt) er synlig for studentene før prøven blir aktiv, men ikke etterpå. Derfor anbefales å heller lage et informasjonsdokument i selve oppgavesettet, i følge sjekklistene for hhv. skoleeksamen og hjemmeeksamen. Men i noen tilfeller kan det på skoleeksamen være hensiktsmessig å legge inn noe informasjon også på denne siden, for eksempel tillatte hjelpemidler.
NB: Hvis det benyttes tekst i dette feltet, er det viktig å sjekke hvordan feltet ser ut etter at prøven er aktivert. På grunn av en bug har det hendt at deler av oppgaveteksten blir kopiert inn her i informasjonsdokumentet.

 
5. Innstillinger.

Se 5a. Anbefalte innstillinger på skoleeksamen og 5b. Anbefalte innstillinger på hjemmeeksamen (filopplasting)

6. Design. Her velger du 'Hent fra oppgavesett' (se bilde under). Innstillingene fra oppgavesettet kan eventuelt overstyres.
For en forklaring, se Insperas veiledning.
Retningslinjer ved HF:
- Skjul navigeringsfelt og deaktiver naviger-tilbake hakes ikke.
- Innholdsfortegnelse og aktiver flagging brukes bare der det er mange (mer enn åtte) oppgaver.
- Maks poeng brukes bare der vurderingen faktisk skal gjøre bruk av poeng, og lærer mener det er hensiktsmessig at kandidatene ser hvor mange poeng hver oppgave kan gi.
- Skjul oppgavetittel kan brukes der det er hensiktsmessig, og oppgavene (oppgave 1, oppgave 2, e.l.) er tydelig merket i selve oppgaveteksten.
- Tillat markering av tekst kan brukes der det er lagt inn et seksjonsdokument med oppgavetekst eller tekstvedlegg.

7. Vurderingsinnstillinger.
Stort sett brukes karakterskala A - F.
Sensorveiledning kan eventuelt lastes opp her.
Eventuelle terskelverdier settes default fra Inspera (De kan senere justeres av sensor i vurderingen). Terskelverdier brukes bare der karakter skal settes automatisk ved bruk av poeng på hver oppgave.

8. Aktivering
NB: Skoleeksamen aktiveres ikke av institutt/senter, men av eksamenskontoret ved fakultetet.
Hjemmeeksamen aktiveres av institutt/senter.

9. Deling.
Prøven på skoleeksamen skal deles (rolle: Hovedansvarlig) med lokal superbruker, eksamenskontoret (Torill, Asbjørn, Frode, Emma og Asta) og fakultetets superbruker (Stig).
Prøven på hjemmeeksamen skal deles (rolle: Hovedansvarlig) med lokal superbruker.
Sensorer registreres ikke her, men legges inn i FS og hentes over til Inspera med 'Oppdater nå'.

Publisert 25. apr. 2017 14:29 - Sist endret 12. nov. 2020 10:43