Canvas ved IAKH

Alle i studieadminstrasjonen skal ha tilgang til instituttets Canvas-rom

Publisert 13. des. 2010 17:07 - Sist endret 1. apr. 2020 10:42