Studieadministrasjon ved IAKH

På denne siden kan vitenskapelig og administrativt ansatte ved IAKH finne oversikter over frister, rutinebeskrivelser, regler og retningslinjer og andre nyttige ressurser og informasjon knyttet til studier og studieadministrasjon.

Mye av studieplanleggingen er knyttet opp mot HFs årshjul:

Årshjul for studieadministrasjonen ved HF

Studieadministrasjonen ved IAKH har også et eget årshjul. Flere av de ulike fristene baserer seg på HFs frister, men noen er også unike for IAKH. Oversikt over møter i programarbeidsrådene og programrådet finnes også her:

Internt årshjul for studieadministrasjonen ved IAKH