Internasjonalisering

IAKH har utvekslingsavtaler med en rekke universiteter innenfor arkeologi, historie og tverrfaglige middelalderstudier. Disse avtalene kan benyttes av både studenter og lærere.  

Liste over utvekslingsavtaler