Obligatorisk aktivitet

Ved Det humanistiske fakultet (HF) er det opp til instituttene å avgjøre om et emne skal ha obligatoriske aktiviteter eller ikke. Obligatoriske aktiviteter skal være pedagogisk begrunnet.

 

HFs retningslinjer for obligatorisk aktivietet

Informasjon til studentene om obligatorisk aktivitet

Publisert 22. sep. 2011 13:01 - Sist endret 14. nov. 2017 14:19