Læringsutbytte

Med læringsutbytte menes de kunnskaper, ferdigheter og kompetanser studenten har etter fullført studieprogram, emnegruppe eller emne. Beskrivelse av læringsutbytte vektlegger hva studenten skal kunne gjøre etter fullført studieenhet og mindre hva studenten har gjort i løpet av utdanningen. Karakteren angir i hvilken grad studenten har tilegnet seg læringsutbyttet.

 

Når man skal utforme læringsutbyttebeskrivelsene er det viktig å ikke bruke kjerneverb som er inni hodene på studentene ("understanding", "knowledge"), men i stedet bruke verb der studentene viser hva de har lært (dvs hva de kan gjøre).

En hjelp kan være denne tenkte dialog mellom læreren og en student:

Student: -Hvorfor har jeg bare fått D på eksamen?
Lærer: -Fordi du ikke har forstått Bronsealderen.
Student: -Jo, det har jeg!
Lærer: -Men du har ikke vist at du har forstått den!
 

Eksempler på læringsutbytteformuleringene:
HIS2114 
HIS2335

Retningslinjer for utforming av læringsutbytte

Publisert 23. nov. 2010 09:54 - Sist endret 12. okt. 2015 10:14