Arbeidsstøtte til studieadministrasjon, undervisning og eksamen ved IFIKK

Her kan både vitenskapelig og administrativt ansatte finne kontaktinformasjon, veiledninger, rutinebeskrivelser, regler og retningslinjer og andre nyttige ressurser knyttet til studier og studieadministrasjon.

Det meste av innholdet på disse sidene er adgangsbegrenset og krever innlogging.

Kontakt

Hanne Lindemann er studieleder ved IFIKK. Hanne har overordnet ansvar for studiesaker og er ansvarlig for arbeidsfordelingen internt i studieadministrasjonen, for å holde jevnlige møter med studieteamet og for formidling av informasjon mellom HF og fakultetets studieledernettverk på den ene siden og instituttets studieadministrasjon på den andre siden.

Astrid Lied er lokal superbruker på de studieadministrative datasystemene FS og TP, og for Vortex og nettpublisering.

Er du usikker på hvem som er riktig kontaktperson i studieadministrasjonen, se vår kontaktvelger.