STAM-møter vår 2020

Dato

Tirsdag

STAM-møter

og tema for arbeidsstuer

Saker

8. jan.

UKE 2

STAM-møte kl. 13

⇒ KIck-off vår 2020

⇒ Gjennomgang av vårshjulet

⇒ Utsatt eksamen Arbeidsstøtte utsatt eksamen

Forberedelse til Studentweb åpner for enkeltemnestudenter 10. januar kl. 9

⇒ Publisere detaljerte undervisningsplaner, sjekke emnesidene og obligatoriske aktiviteter, FS

14. jan.

UKE 3

 

 

 

 

 

⇒ Undervisningstart

⇒ Klagesaker

Planlegge møte med fagutvalgene og sette frist for å søke om midler

 

 

21. jan

UKE 4

STAM-møte

⇒ Diverse løpende saker

 

 

 

28. jan.

UKE 5

Kl. 9-10: Temamøte om utveksling - Ut i verden med UiO!

Kl. 10.15: STAM-møte

 

⇒ Gjennomgang av oppdatert årshjul med frister og arbeidsstuer

⇒ Oppstartseminar med IAKH, 31.1

1. februar-fristen:

⇒ Emnepåmelding, utdanningsplan og semesterregistrering

⇒ Trekkfrist på alle emner som går våren 2020 skal registreres i FS: Dette må gjøres av instituttet enten ved hjelp av rutine FS508.004 eller manuelt. Husk at også masteroppgaver må ha registrert trekkfrist. Rutinen FS508.004 bør først kjøres med hake for "Beregn trekkfrist på bakgrunn av uttaksdato", og deretter kjøres uten å hake av for dette.

⇒ Søke permisjon, deltid og utsatt studiestart

⇒Tilrettelagt eksamen

 

 

 

4. feb.

UKE 6

STAM-møte

⇒ Behandle søknader om permisjon, deltid og utsatt studiestart. Ta med vanskelige saker til møtet.

Studentside permisjon, deltid, utsatt

Arbeidsstøtte studieretter

 

 

11. feb

UKE 7

Kl. 9-10: Temamøte om opptak

Kl. 10.15: STAM-møte

 

15. februar:

⇒ Frist faglig-sosiale midler

⇒ Arbeidsstuer i regi av IKOS våren 2020

⇒ Fremdriftsplan 3-årsplaner

Frist for å søke utvekslingsopphold i utlandet: Erasmus, Nordplus og bilaterale avtaler 

(avtaledag UT-opptaket 19.2)

 

17. feb

UKE 8

 

⇒ 

Minne om underveisevaluering?

25. feb

UKE 9

Kl. 10.15: STAM-møte

(Trude i Mannheim, erasmus praksis)

 

Info studiestart på programsidene, frist 1. mars: rydd i informasjonen, avtal velkomstmøte og opprett arrangement

⇒ UiO`rekrutteringsfilmer: www.youtube.com/playlist?list=PLloq5iKNrlYXGy3WsrlbL5WrQKR_wTb0H

⇒ Bemanning på åpen dag

⇒ Faggruppevise Canvas rom, ved MØS: Maria og KULHMUSE: Ingrid

⇒ Ta med alt dere måtte evt. lure på om 3-årsplanleggerne og tilhørende tallmateriale

⇒ Siste nytt om Leganto

⇒ Siste nytt fra fagutvalg og programråd, ved Dragana og Malene

 

3. mars

UKE 10

Kl. 10.15: STAM-møte, v/Lene

Mulig møtet flyttes til senere på dagen eller avlyses, grunnet SFM opptaket, 

(Hanne på vinterferie hele uka, Ingrid fra onsdag)

⇒  Ref. fra STERK-møtet

⇒ Ref. fra Leganto-møtet

⇒ Ref. fra studieledermøtet

⇒ Ref. fra Mannheim v/Trude

5. mars: Åpen dag.

 

10. mars

UKE 11

Kl. 10.15: STAM-møte

11. mars: Møte med studenten kurs for Dragana

⇒ Ref. fra Åpen dag og annet som skjedde i uke 10

⇒ Ref. fra møtet med FGA og ledergruppa

⇒ Masterrekruttering og karrieseminar, ved Dragana

17. mars

UKE 12

Kl. 10.15: STAM-møte

Tirsdag 17. mars kl. 09.00-09:45: temamøte om Erasmus+ stipend for studier og praksisopphold i utlandet. (Trude og Ingrid)

(Malene og Dragana ferie)

Instituttene sørger for å opprette undervisningsenheter for høsten 2019 i tide for å kunne registrere for undervisning innen fristene for dette. Instituttene må selv sjekke at de riktige emnene får opprettet undervisningsenheter for høsten 2019Instituttene sørger for å opprette undervisningsenheter for høsten 2019 i tide for å kunne registrere for undervisning innen fristene for dette. Instituttene må selv sjekke at de riktige emnene får opprettet undervisningsenheter for høsten 2019Instituttene sørger for å opprette undervisningsenheter for høsten 2019 i tide for å kunne registrere for undervisning innen fristene for dette. Instituttene må selv sjekke at de riktige emnene får opprettet undervisningsenheter for høsten 2019

Arbeidsstuer med rydding i bachelorstudentenes utdanningsplaner: gradfangst

PC-stue 241 i Helga Engs hus følgende dager: Onsdag 18. mars kl. 9-13 og torsdag 19. mars kl. 9-13

( Møte med studenten kurs, 18., og 19.3, for Malene, Ingrid og Lene)

24. mars

UKE 13

Kl. 10.15: STAM-møte

 

 

⇒ Frist for innsending av nye emner til HF for godkjenning: 27. mars

 

31. mars

UKE 14

Arbeidsstue FS: 9-12

 

⇒ 1. april: Frist for oversendelse av instituttenes årlige rapport om studiekvalitet

Arbeidsstuer - undervisningsregistrering i regi av HF: 31. mars kl. 9-12 og 2. april kl. 13-16

7. april

UKE 15

Påskeferie :)

 

 

14. april

UKE 16

Kl. 10.15: STAM-møte

16. april: Arbeidsstue TP undervisning, Helga Eng PC-rom 241

 

⇒ 15. april: ?. mars: frist for å registrere undervisningsaktiviteter i FS.Frist for registrering og endring av undervisningsaktiviteter og timeplanforekomster for høstsemesteret 2020 i FS.

⇒ 20. april: Frist for å opprette vurderingsenheter

21. april

UKE 17

 

⇒ 23. april: innmelding av emner som skal ha digital eksamen høsten 2020

⇒ 27. april: Arbeidsstue TP eksamensploan, kl. 10-13, HE241

⇒ 27. april: Frist for TP

 

28. april

UKE 18

 

 

5. mai

UKE 19

 

 

 

 

12. mai

UKE 20

 

 

15. mai: Frist for å sende pensumlister til Akademika

19. mai

UKE 21

 

 

 

 

26. mai

UKE 22

 

⇒ Frist for oppdatering/ferdigstilling av: emnebeskrivelser og semestersider for emner som tilbys i høstsemesteret. Se sjekkliste for kvalitetssikring av emne- og semestersider.

 

2. juni

UKE 23

 

 

Tirsdag 2. juni: Frist for innlevering av masteroppgaver - kandidatmarkering MA på firefemfire

⇒ 3. juni: Frist for å registrere hvilke emner som skal ha SØKNAD- og hvilke som skal ha DIREKTE-påmelding

⇒ 3. juni: Søknadsweb åpner - 10. juni stenger

Oppdatere masterskjemaerOppdatere

9. juni

UKE 24

 

⇒ 11. juni: Kandidatmarkering bachelor kl. 12

⇒ 12. juni: Frist for komplett program for hele velkomstuken(e) på studieprogram skal være oppdatert og publisert.

⇒ 12. juni: Frist for å sende ut epost til førsteprisøkere til bachelorprogram

⇒ 12. juni: Felles arbeidsdag for HF i undervisningsopptak i FS for forhåndsopptaket høsten 2020 for emner med SØKNAD i PC-stue 241 i Helga Engs hus fra kl. 9.

16. juni

UKE 25

 

 

24. juni

UKE 26

 

30. juni

UKE 27

 

 

Publisert 11. des. 2014 11:11 - Sist endret 27. feb. 2020 14:25