Biveiledning

For alle studenter som ønsker biveileder gjelder det at hovedveileder må sende en søknad om faglig begrunnelse for dette. Søknaden sendes som regel til studiekonsulent som så tar det videre med studieleder/undervisningleder. Vanligvis er fordelingen mellom hovedveileder og biveileder 80% - 20% hvis ikke det er særlige grunner for å fordele det anderledes.

Det oppfordres til å benytte biveileder internt på instituttet.

Er biveilder ansatt ved andre andre institutter/fakulteter på UiO må studieleder avklare om oppdraget kan internfaktureres eller føres inn i Clearing House. Er ikke dette mulig, kan ikke vedkommende benyttes som biveileder (da må IKOS betale overtid for biveiledningen).

Er det ok at biveileder brukes, sender dere kopi av utfylt og signert veiledningsavtale, samt retningslinjer for veiledning av masteroppgaver ved HF til biveileder: https://www.hf.uio.no/ikos/studier/master/veileder/

Er biveileder ekstern, skal dere i tillegg opprette kontrakt i HR-portalen.

Publisert 23. jan. 2019 10:38 - Sist endret 23. jan. 2019 12:03