Prosedyre for godkjenning av masterkommisjoner

Nye eksterne sensorer må alltid godkjennes av undervisningsledelsen ved instituttet.

 1. Veileder oppgir kommisjonsforslag til studiekonsulenten, som igjen avklarer med undervisningsleder og studieleder.

  MERK:
  • Hvis intern sensor må avlønnes (dersom vedkommende ikke jobber ved IKOS), skal veileder legge ved argumentasjon for hvorfor det er ønskelig/nødvendig å benytte denne sensoren.
  • Hvis ekstern sensor ikke bor i Oslo-regionen, skal man også legge ved slik argumentasjon. Eksterne sensorer kan ikke være tilsatt ved noen enhet eller i noen stilling ved UiO. De bør heller ikke ha vært involvert i undervisning eller veiledning av studenten.

  Studieleder gir klarsignal eller avslag til studiekonsulenten.

 2. IKOS ønsker å godkjenne masterkommisjoner fordi:

  • Vi vil kvalitetssikre at alle kommisjonsmedlemmene har 1. kompetanse. Når en ny ekstern sensor blir foreslått, må man derfor legge ved CV for vedkommende.
  • Vi sitter med oversikt over alles arbeidspliktsregnskap, og vi prøver å balansere den enkeltes verv - som å sitte i kommisjoner - med henblikk på den enkeltes arbeidspliktsregnskap.
  • Vi må ha oversikt over økonomi i forhold til avlønning av interne og reiseutgifter for eksterne.
Publisert 8. aug. 2013 15:32 - Sist endret 14. apr. 2014 15:09