Endringer i emneporteføljen 2020

Nye emner master

Kode/ Emnenavn Emnenavn - engelsk Plassering, emnegrupper, emnekomb. Omfang/ vurdering Overlapp Und. språk Frekvens Godkjent av fak.
JAP4350 - Translating Japanese Novels   143280 - ekstraordinært emne vår 2020 på AMS, studieretning Japanese Studies, valgfritt 30sp/A-F   Norsk og engelsk uregelmessig, fom vår2020 mars 20

EHS4000 - Knowing Natures: Environmental Practice Seminar

  143225 - obligatorisk emne på HFMASEHS 10sp/bestått/ikke bestått   Engelsk hver vår og høst fom vår 2020 (går over 2 semestre) mai 20
EHS4010 - Welcome to the Anthropocene: Interdisciplinary Lecture Series   143225 - obligatorisk emne på HFMASEHS 5 sp/A-F   Engelsk hver høst fom høst 2021 mai 20
EHS4020 - Environmental Humanities: Interdisciplinary Perspectives   143225 - Valgfritt emne på HFMASEHS 5sp/A-F   Engelsk hver høst fom høst 2021 mai 20
EHS4030 -Environmental Sciences: Understanding Climate Change   143225 - Valgfritt  emne på HFMASEHS 5sp/A-F   Engelsk hver høst fom høst 2021 mai 20
KULH4505 - The Cultural History of Nature   143230 - - Valgfritt  emne på HFMASEHS 5sp/A-F   Engelsk hver høst fom høst 2021 mai 20

Nye emner bachelor

Kode/ Emnenavn Emnenavn - engelsk Plassering, emnegrupper, emnekomb. Omfang/ vurdering Overlapp Und. språk Frekvens   Godkjent av fak.
PER1010 - Persisk A Persian A

143240, obligatorisk i 

80PERS2 

10sp

Bestått/ikke bestått

10 sp med PER1110

Engelsk og persisk

Hver høst

fom H20

  feb 20
PER1020 - Persisk B Persian B

143240, obligatorisk i 

80PERS2 

10sp

Bestått/ikke bestått

10 sp med PER1110

Engelsk og persisk

Hver vår

fom V21

  feb 20
PER1030 - Persisk C Persian C

143240, obligatorisk i 

80PERS2 

10sp

A-F

10 sp med PER1120

Engelsk og persisk

Hver høst

fom H21

  feb 20
PER2010 - Persisk D Persian D

143240, obligatorisk i 

80PERS2 

30sp

A-F

10 sp med PER1120, 20 sp med PER2110

Engelsk og persisk

Hver vår

fom V22

  feb 20
PER3010 - Persisk E Persian E

143240, obligatorisk i 

80PERS2 

10sp

A-F

10 sp med PER2120

Engelsk og persisk

Hver høst

fom H22

  feb 20
PER3020 - Persisk F Persian F

143240, obligatorisk i 

80PERS2 

10sp

A-F

10 sp med PER2120

Engelsk og persisk

Hver vår

fom v23

  feb 20
TYR1010 - Tyrkisk  A Turkish A

143240, obligatorisk i 

80TYRS2 

10sp

Bestått/ikke bestått

10 sp med TYR1110

Norsk og tyrkisk

Hver høst

fom H20

  feb 20
TYR1020 - Tyrkisk  B Turkish B

143240, obligatorisk i 

80TYRS2 

10sp

Bestått/ikke bestått

10 sp med TYR1110

Norsk og tyrkisk

Hver vår

fom V21

  feb 20
TYR1030 - Tyrkisk  C Turkish C

143240, obligatorisk i 

80TYRS2 

10sp

A-F

10 sp med TYR1120

Norsk og tyrkisk

Hver høst

fom H21

  feb 20
TYR2010 - Tyrkisk  D Turkish D

143240, obligatorisk i 

80TYRS2 

30sp

A-F

10 sp med TYR1120,

20 sp med TYR2110

Norsk og tyrkisk

Hver vår

fom V22

  feb 20
TYR3010 - Tyrkisk  E Turkish E

143240, obligatorisk i 

80TYRS2 

10sp

A-F

10 sp med TYR2120

Norsk og tyrkisk

Hver høst

fom H22

  feb 20
TYR3020 - Tyrkisk  F Turkish F

143240, obligatorisk i 

80TYRS2 

10sp

A-F

10 sp med TYR2120

Norsk og tyrkisk

Hver vår

fom V23

  feb 20
JAP2504 - Japan før moderniteten Japan before modernity

143280

Valgfritt i 40OMR-JAP og 40OMR-KINA2

10 sp A-F 5 sp med JAP2503 og JAP1503 Norsk Annenhver høst fom 2020   mars 20
JAP2505 - Modern & Contemporary Japanese History

Modern & Contemporary Japanese History

143280

Valgfritt i 40OMR-JAP og 40OMR-KINA2

10 sp

A-F

5 sp med JAP1503 og 5 sp med JAP2503 Engelsk Annenhver høst fom 2021   mars 20
JAP2506 - Anthropological perspectives on Japan  

143280

Valgfritt i 40OMR-JAP og 40OMR-KINA2

10 sp

A-F

  Engelsk Annenhver vår fom 2021   mars 20

JAP3011 - Japansk E

eller JAP3010H - Japansk E

 

143280 

Obligatorisk for ett kull på 80JAPS2

40 sp

A-F

40 sp med JAP3010 - Japansk E Norsk/engelsk Oppstart H20:10 sp, vår 21: 30sp   UTGÅR
JAP3011- Japansk E, del 1 Japanese E, part 1

143280 

Obligatorisk for ett kull på 80JAPS2

10 sp A-F 10 sp med JAP3010 - Japansk E og JAP2110 Norsk H20   Juni, 20
JAP3012- Japansk E, del 2 Japanese E, part 2

143280 

Obligatorisk for ett kull på 80JAPS2

30 sp A-F 30 sp med JAP3010 - Japansk E og JAP2110 Norsk/engelsk V21   Juni 20
ARA2011 - Arabisk D, del 1 Arabic D,part 1

143240

Obligatorisk for ett kull på 80ARAS2

10 sp A-F 10 sp med ARA2010 - Arabisk D og ARA2110 Norsk/engelsk V21   okt 20
ARA2012 - Arabisk D, del 2 Arabic D, part 2

143240

Obligatorisk for ett kull på 80ARAS2

30 sp A-F 30 sp med ARA2010 - Arabisk D og ARA2110 Norsk/engelsk H21   okt 20
HIN2011 - Hindi D, del 1 Hindi D, part 1

143270

Obligatorisk for ett kull på 80HINS2

10 sp A-F 10 sp med HIN2010 - Hindi  D og HIN2110 Norsk/engelsk V21   okt 20
HIN2012 - Hindi D, del 2 Hindi D, part 2

143270

Obligatorisk for ett kull på 80HINS2

30 sp A-F 30 sp med HIN2010 - Hindi  D og HIN2110 Norsk/engelsk H21   okt 20

Navneendringer bachelor/master

Tidligere navn Nytt navn Engelsk navn Tilbakevirkende kraft Godkjent av fak.
JAP4010 - Theory and Method in the Study of Modern Japan

Theory and Method in Japanese Studies

  ja juni 20
REL1003 - Verdensreligioner i moderne samfunn Verdensreligionene World Religions ja nov 20
REL3020 - Religion and Politics Religious power and authority. State, law and society.   nei nov 20
REL2001 - Religionsvitenskap i praksis. Teori og metode Religiøs kompleksitet - teori og metode

Religious complexity - theory and method

 

ja nov 20

REL4020 - Religion og politikk

Religion and Politics   nei nov 20

EHS4020 – Environmental Humanities: Interdisciplinary Perspectives

Introduction to Environmental Humanities

 

  ja nov 20
REL3020 - 

Religion og makt. Stat, lov og menneskerettigheter. 

 

Religious power and authority. State, law and human rights. nei nov. 20
MES4010 – Readings in Middle East Studies Critical literature review in Middle East Studies   nei des. 20
SAS4004 - Readings in South Asia Studies

Critical literature review in South Asia studies

 

  nei des. 20

Nedlagte emner

Emne Plassering SP / overlapp Tilbys siste gang Nedlagt dato
JAP2503 - Japanese History

143280

Valgfritt i 40OMR-JAP og 40OMR-KINA2

5 sp med JAP2504 og JAP2505

10 sp med JAP1503

Høst 19 nov. 20
EAST4591 - Master's Thesis in East Asian Culture and History 143285 60 sp Vår 20 nov. 20
EAST4110 - Readings in East Asian Culture and History 143285 10 so Vår 20 nov. 20
EAST4010  - Research Methodology in East Asian Studies 143285 10 sp Høst 19 nov. 20
EAST4530 - Topics in East Asian Culture and History 143285 10 sp Vår 19 nov. 20
KULH1111 - Tupac, hiphop og kulturhistorie 143230 10 sp Høst 19 nov. 20
KULH2002 - The Cultural History of Museum 143230 10 sp Vår 20 nov. 20
KULH2081 - Materiell kultur i en globalisert verden 143230 10 sp Høst 19 nov. 20
KULH2001 - Europas kulturhistorie - utvalgte forskningsperspektiver 143230 10 sp Vår 20 nov. 20
PER4590 - Masteroppgave i persisk 143240 60 sp Vår 20 nov. 20
REL1000 - Hva er fundamentalisme? Religion og kampen mot det moderne. 143250 10 sp Høst 15 nov. 20

REL3210 - Kristendom utenfor kirken. Populærkultur, hverdagsliv og folkelig religiøsitet

 

143250 10 sp Vår 18 nov. 20
Publisert 11. feb. 2020 09:41 - Sist endret 16. des. 2020 16:00