Endringer i emneporteføljen 2014

Nye emner master

Emne - master

Emnenavn,
engelsk
Plassering Omfang /
vurdering
Overlapp Und.
språk
Frekvens Godkjent
av fak.
MES4000 - Theory, Methodology and Project Description in Middle East Studies   143240, obl. 20sp Pass/fail nei Engelsk Hver høst fra H15 7.11.14
MES4110 - Readings of Middle Eastern Texts   143240, obl. 10sp A-F nei Engelsk Hver høst fra H15 26.11.14
MES4210 - Topics in Arabic Studies I   143240, valgfritt 10sp A-F nei Engelsk Hver vår fra V16 7.11.14
MES4220 - Topics in Arabic Studies II   143240, valgfritt 10sp A-F nei Engelsk Hver vår fra V16 7.11.14
MES4270 - Topics in Turkish Studies I   143240, valgfritt 10sp A-F nei Engelsk Hver vår fra V16 7.11.14
MES4280 - Topics in Turkish Studies II   143240, valgfritt 10sp A-F nei Engelsk Hver vår fra V16 7.11.14
MES4250 - Topics in Hebrew/Semitic Studies I   143240, valgfritt 10sp A-F nei Engelsk Hver vår fra V16 7.11.14
MES4260 - Topics in Hebrew/Semitic Studies II   143240, valgfritt 10sp A-F nei Engelsk Hver vår fra V16 7.11.14
MES4500 - Topics in Middle East Politics and Society I   143240, valgfritt 10sp A-F nei Engelsk Hver vår fra V16 26.11.14
MES4520 - Topics in Middle East Politics and Society II   143240, valgfritt 10sp A-F nei Engelsk Hver vår fra V16 26.11.14
MES4560 - Topics in Islamic Studies II   143240, valgfritt 10sp A-F nei Engelsk Hver vår fra V16 7.11.14
MES4020 - Fieldwork in the Middle East   143240, valgfritt 20sp Pass/fail nei Engelsk Hvert semester fra H16 7.11.14
MES4610 - Voices from Middle East: How to Communicate Research Results   143240, valgfritt 10sp Pass/fail nei Engelsk Hvert semester fra H16 7.11.14
MES4590 - Master's Thesis in Middle East Studies   143240, obl. 30sp A-F nei Engelsk Hvert semester fra V17 7.11.14
MES4010 - Readings in Middle East Studies   143240, valgfritt 10sp A-F nei Engelsk Hvert semester fra V16 7.11.14
EKUL4000 - Europa som historisk kunnskapsfellesskap European Culture: Texts, Knowledge, History 143230, obl. 20sp A-F nei Norsk Hver høst fra H15 26.11.14
KULH4890 - Masteroppgave i europeisk kultur Master's Thesis in European Culture 143230 30sp A-F nei Norsk Hvert semester fra H16 26.11.14
REL4510 - Topics in Islamic Studies I   143250, 143240 10sp A-F nei Engelsk Hver vår fra V16 26.11.14
KULH4300 Kulturhistorisk nærlesning Cultural history: Close readings 143230 10sp A-F nei Norsk Hver høst fra H15 26.11.14
MUSKUL4000 Museum og kulturarv: Kontekst og kommunikasjon Museum and Heritage: Context and communication 143230, HFM2-MUSKUL obl 10sp godkjent/ikke godkjent nei Norsk Hver høst fra H15  
MUSKUL4100 Kritiske kulturarvstudier: Teori og historie Critical Heritage Studies: Theory and history

143230, HFM2-MUSKUL, obl

10sp A-F nei Norsk Hver høst fra H15  
MUSKUL4200 Kritiske museumsstudier: Teori og historie Critical Museum Studies: Theory and history 143230, HFM2-MUSKUL, obl 10sp A-F nei Norsk Hver høst fra H15  
MUSKUL4910 Utstillingsproduksjon – teori og praksis Exhibition production – Theory and Practice 143230, HFM2-MUSKUL, obl 10sp godkjent/ikke godkjent 10sp mot MUSE4910 Norsk Hver vår fra V16  
MUSKUL4110 Metoder innen kulturarvstudier Methods in Heritage Studies 143230, HFM2-MUSKUL,obl 10sp A-F nei Norsk Hver vår fra V16  
MUSKUL4210 Metoder innen museumsstudier Methods in Museum Studies 143230, HFM2-MUSKUL,obl 10sp A-F nei Norsk Hver vår fra V16  
MUSKUL4900 Praksis i museologi og kulturarv Placement in Museology and Heritage Studies 143230, HFM2-MUSKUL, valgfritt 30sp godkjent/ikke godkjent 20sp mot MUSE4900 Norsk Hver høst fra H16  
MUSKUL4590 Masteroppgave i museologi og kulturarv

Master thesis in Museology and Heritage

143230, HFM2-MUSKUL, obl 30sp A-F nei Norsk Hvert semester fra V17  

Nye emner bachelor

Emne - bachelor

Emnenavn,
engelsk

Plassering Omfang /
vurdering
Overlapp Und.
språk
Frekvens Godkjent
av fak.
KIN2502 - Religion i det moderne Kina KIN2502 - Religion in modern China

143280

40OMR-KINA, 40OMR-KINA2

10sp A-F Nei Norsk hver vår 20.09.14
MØNA2505 - Samfunnstruktur og politiske kriser i Midtøsten: Libanon som eksempel MØNA2505 - Social structures and political crises in the Middle East: Libanon as example

143240

40OMR-MØNA, 40OMR-MØNA2

10sp A-F Nei Norsk hver vår 20.09.14
ARB1403 - Prosjektarbeid, kunnskapsdeling og digitale verktøy ARB1403 - Project Work, Knowledge Sharing and Digital Tools

143200

Emnetråd m/ARB1401, ARB1402, ARB1404.

10sp A-F Nei Norsk hver vår 20.09.14

Navneendringer bachelor / master

Tidligere navn og kode Nytt navn og kode Engelsk navn Tilbakevirkende
kraft
Godkjent
av fak.
SAS3500 - India idag - vekst, miljø og demokrati SAS3500 - Den indiske middelklassen og de andrre SAS3500 - The Indian Middle Class and the others Nei 02.10.2014
KULH4140 - Individ - region - nasjon KULH4140 - Individ - religion - nasjon KULH4140 - Individual - Religion - Nation fra H14. 02.10.2014
REL2210 - Kristendommen REL2210 - Kristendom REL2210 - Christianity ja 02.10.2014
REL2220 - Hinduismen REL2220 - Hinduisme REL2220 - Hinduism ja 02.10.2014
REL2230 - Buddhismen REL2230 - Buddhisme REL2230 - Buddhism ja 02.10.2014
REL2240 - Jødedommen REL2240 - Jødedom REL2240 - Judaism ja 02.10.2014

Nedlagte emner

Emne Plassering Studiepoeng /
overlapper
Tilbys
siste
gang
Godkjent
av fak.
RELTIB4990 - Master's Thesis in Tibetan Studies 143250 60sp nei H13 19.11.2014
KULH1020 - Kulturlandskap 143230 10sp nei V13 19.11.2014
JAP4591 - Masteroppgave i japansk 143280 60sp nei V14 19.11.2014
EAST4590 - Master's Thesis in East Asian Studies 143280 60 nei H14 19.11.2014

 

Publisert 18. sep. 2014 13:16 - Sist endret 17. feb. 2015 11:32