Endringer i emneporteføljen 2014

Nye emner master

Emne - Master Emnenavn, engelsk

Plassering

Omfang / Vurdering Overlapp Und. språk Frekvens

Godkjent

av fak.

JAP4610 -

Readings in Modern Japan

 

143280
 

HFM2-JAP

 

10 A-F   Engelsk vår-emne 20.09.2013
REL4550 - Islam og pluralisme - historiske røtter Islam and pluralism - historic roots

143250

HFM2-REL

 

10 A-F   Norsk Hver vår 20.09.2013
REL4018 - New Themes in Religious Studies - Contemporary Buddhism on the Tibetan Plateau, in the Himalayas and in Mongolia  

143250

HFM2-REL

HFM2-AAS-EACH

10 bestått/ ikke bestått   Engelsk usikker 20.09.2013
MØNA4505 - Nye temaer i Midtøstenstudier New Themes in Middle Eastern Studies

143240

HFM2-AAS-MØNA

10 A-F   Norsk våremne 20.09.2013
KOR4504 - Korea: History, Society, Politics KOR4504 - Korea: History, Society, Politics

143280

HFM2-AAS-EACH

10 A-F 10 sp mot KOR1504 (heisemne) Engelsk hver høst 20.03.2014
EAST4010 - Research Methodology in East Asian Studies EAST4010 - Research Methodology in East Asian Studies

143280

HFM2-AAS-CHINP

HFM2-AAS-EACH

20 bestått/ ikke bestått   Engelsk

hvert semester,

første gang H14

27.05.14
EAST4610 - Voices from East Asia: How to Communicate Research Results EAST4610 - Voices from East Asia: How to Communicate Research Results

143280

HFM2-AAS-CHINP

HFM2-AAS-EACH
10 bestått/ ikke bestått   Engelsk

hvert semester

første gang H14

27.05.14

Nye emner bachelor

Emne - bachelor Emnenavn engelsk

Plassering

Omfang / Vurdering Overlapp Und.språk Frekvens

Godkjent

av fak.

REL2280 - Religion in Modern Asia  

143260

HFB-REL

(80REL1, 40REL)

40OMR-KINA2

10 A-F   Engelsk våremne 20.09.2013
EXFAC03-REL - Hva er fundamentalisme? EXFAC03-REL - What is fundamentalism?

143250

10 A-F   Norsk hver høst 24.03.2014

Navneendringer bachelor/master

Tidligere navn og kode

Nytt navn og kode Engelsk navn Tilbakevirkende kraft Godkjent av fak.

REL3010 - The Anthropology of Buddhism

REL3010 - Buddhist modernities   nei 24.09.2013
REL4160 - The Anthropology of Buddhism REL4160 - Buddhist modernities   nei 24.09.2013
REL3060 - Nyreligiøsitet REL3060 - Nyreligiøsitetens røtter The roots of neoreligiosity nei 24.09.2013
REL4016 - Islam and bio-ethics REL4016 - New themes in Religious Studies - Mythological Motives - Digital Corpus Analysis   nei 24.09.2013
KULH1050 - Heksetro og trolldom i Europa 1400 - 1700 KULH1050 - Heksetro og trolldom i Europa: historiske og systematiske perspektiver på magihistorien KULH1050 - Belief in Witches and Witchcraft in Europe: Historical and Methodical Perspectives on the History of Magic. nei 28.10.2013
JAP1110 - Japansk språk I JAP1110 - Japansk 1 Japanese 1 Ja 28.10.2013
JAP1120 - Japansk språk II JAP1120 - Japansk 2 Japanese 2 Ja 28.10.2013
JAP2110 - Japansk språk III og IV JAP2110 - Japansk 3+4 Japanese 3+4 Ja 28.10.2013
JAP3110 - Japansk språk 5 JAP3110 - Japansk 5 Japanese 5 Ja 28.10.2013
JAP3120 - Japansk språk 6 JAP3120 - Japansk 6 Japanese 6 Ja 28.10.2013
REL4015- New Themes in Religious Studies - Modern Thinkers and Trends in Islam REL4015 - New Themes in Religious Studies - Islamic Modernities REL4015 - New Themes in Religious Studies - Islamic Modernities Nei 19.03.2014
MØNA1000 - Arabisk vår, men aldri sommer? Hvordan forstå Midtøsten MØNA1000 - Bare kupp, kaos, kriger og katastrofer? Hvordan forstå Midtøsten MØNA1000 - Nothing but Coups, Chaos, Wars, and Catastrophes? Understanding the Middle East nei 19.03.2014
MØNA4522 - Politisk islam MØNA4522 - Politisk islam: Det muslimske brorskapet i Egypt fra 1928 til i dag MØNA4522 - Political Islam: The Muslim Brotherhood in Egypt from 1928 till Today nei 19.03.2014
KULH4011 - Nye temaer i kulturhistorien 1 KULH4011 - Negotiating Religion: Purity, Transculturality and Secularity   nei 19.03.2014
MØNA2503 - Fordypning i Midtøstens moderne historie: Iran, Egypt, Tyrkia MØNA2503 - Tyrkias moderne historie MØNA2503 - History of Modern Turkey nei. Ønskes gjenopprettet for høsten 2014. 19.03.2014
KULH4140 - Individ - region - nasjon KULH4140 - Individ - religion - nasjon KULH4140 - Individual - Religion - Nation nei  
REL2210 - Kristendommen REL2210 - Kristendom REL2210 - Christianity nei  
REL2220 - Hinduismen REL2210 - HInduisme REL2220 - Hinduism nei  
REL2230 - Buddhismen REL2230 - Buddhisme REL2230 - Buddhism nei  
REL2240 - Jødedommen REL2240 - Jødedom REL2240 - Judaism nei  

 

Nedlagte emner

Emne Plassering Studiepoeng / overlapper Tilbys siste gang Godkjent av fakultetet
TEA4015- Teoretisk fordypning til masteroppgaven 143260 10 10 sp mot KIS4001 V12 18.11.2013
FASS4591 - Masteroppgave i asiatiske og afrikanske studier 143240 10 60 sp mot FRA4591 V13 18.11.2013
KULH1020 - Kulturlandskap 143230 10   H13  
MAS2301 - The settlement of the North Atlantic 143200 10   V11 06.05.2014
MAS2302 - Historical landscapes 143200 10 10 sp mot MAS4302 H10 06.05.2014
MAS2303 - Vinland - Myth and reality 143200 10 10 sp mot MAS4303 V11 06.05.2014
MAS4301 - The settlement of the North Atlantic 143200 10   V11 06.05.2014
MAS4302 - Historical landscapes 143200 10 10 sp mot MAS2302 H10 06.05.2014
MAS4303 - Vinland - Myth and reality 143200 10 10 sp mot MAS2303 V11 06.05.2014
REL4130 - Localization of Religion and Religious Change 143250 10   H09 06.05.2014
KULH2030 - Natur og kultur: forholdet mellom mennesker og dyr 143230 10   V13 06.05.2014
KULH4150 - Kulturalisering av naturen 143230 10   V13 06.05.2014