Endringer i emneporteføljen 2015

Nye emner master

Emne - master

Emnenavn,
engelsk
Plassering Omfang /
vurdering
Overlapp Und.
språk
Frekvens Godkjent
av fak.
SAS4001 Prosjektutforming for Sør-Asiastudier Project Design for South Asia Studies AMS MA-SAS oblig 20 sp Bestått / ikke bestått 10 sp overlapp KOS4000 og 10 sp overlap KOS4001 Norsk Hver høst fom H15 2.3.15
SAS4002 Kjernetekster for Sør-Asiastudier Core Texts for South Asia Studies AMS MA-SAS oblig 10 sp A-F nei Norsk Hver Høst fom H15 2.3.15
SAS4020 Sørasisatisk feltarbeid South Asian fieldwork AMS MA-SAS valgf. 30 sp Bestått / ikke bestått nei Norsk Hver vår fom V16 2.3.15
SAS4600 Masteroppgave I Sør-Asiastudier Master's Thesis in South Asia Studies AMS MA-SAS oblig 40 sp A-F 40 sp overlapp SAS4590 og 30 sp overlap SAS4592 Norsk Hvert semester fom H16 2.3.15
SAS4501 Fra datamateriale til tekst for Sør-Asiastudier From the data material to text for South Asia Studies AMS MA-SAS oblig 10 sp A-F nei Norsk Hver høst fom H16 2.3.15
SAS4502 Fra skisser til struktur og formidling for Sør-Asiastudier From sketches to structure and dissemination for South Asia Studies AMS MA-SAS oblig 10 sp A-F nei Norsk Hver vår fom V17 2.3.15
REL4001 Religionshistorisk teori og metode Theory and methodology in the studies of history of religion REL MA oblig 20 sp A-F 10 sp overlapp REL4100 Norsk Hver høst fom H15 2.3.15
AMS4900 Internasjonalt prosjektsemester Asia og Midtøsten International Project Term in Asia and the Middle East 143200 AMS MA - alle studieretninger 30sp A-F 30 sp overlapp AAS4900 Norsk Hvert semester fom H15  
                 
                 

Nye emner bachelor

Emne - bachelor

Emnenavn,
engelsk

Plassering Omfang /
vurdering
Overlapp Und.
språk
Frekvens Godkjent
av fak.
HIN1010 - Hindi A Hindi A AMS BA - SAS oblig 10 sp A - F Overlapper med 10 sp til HIN1110 Norsk Hver høst fom H15 6.2.15
HIN1020 - Hindi B Hindi B AMS BA - SAS oblig 10 sp A - F Overlapper med 10 sp til HIN1110 Norsk Hver vår fom V16 6.2.15
HIN1030 - Hindi C Hindi C AMS BA - SAS oblig 10 sp A - F Overlapper med 10 sp til HIN1120 Norsk Hver høst fom H16 6.2.15
HIN2010 - Hindi D Hindi D AMS BA - SAS oblig 40 sp A - F Overlapper med 10 sp til HIN1120 og 30 sp til HIN2110 Norsk Hver vår fom V17 (H17) 6.2.15
HIN3010 - Hindi E Hindi E AMS BA - SAS oblig 10 sp A -F Overlapper med 10 sp til HIN2110 Norsk Hver vår fom V18 6.2.15
KULH2071 - Fortelling, tradisjon og kultur Narrative Cultures REKU BA - KULH  oblig. 10 sp A - F Overlapper med 10 sp til KULH2070 Norsk Hver vår fom V16 6.2.15
KULH2081 - Materiell kultur i en globalisert verden Material Cultures REKU  BA  - KULH oblig. 10 sp A - F Overlapper med 10 sp til KULH2080 Norsk Hver høst fom H15 6.2.15
KULH2090 - Kulturhistorisk formidlingsemne Communicating cultural history REKU BA - KULH  valgf. 10 sp A - F nei Norsk Hver høst fom H16 6.2.15
CAR3900 - Practice Semester Practice Semester Årsenheten career:Asia 30 sp Bestått / ikke bestått nei   Hver vår fom V16 5.2.15
REL1000 - Hva er fundamentalisme? (GJENOPPRETTING) What is Fundamentalism? HFB REKU - REL valgf. (10SP1) 10 sp A - F   Norsk Høst 2015 mars 2015

Navneendringer bachelor / master

Tidligere navn og kode Nytt navn og kode Engelsk navn Tilbakevirkende
kraft
Godkjent
av fak.
SAS1500 - India: Utviklingsland og stormakt SAS1500 - India - verdens største uenighetsfellesskap India - the world's largest community of disagreement nei 2.3.15
MØNA1000 - Bare kupp, kaos, kriger og katastrofer? Hvordan forstå Midtøsten? MØNA1000 - Har kontrarevolusjonen lykkes? Hvordan forstå Midtøsten i 2015 Has the Counter-revolution succeded? Understanding the Middle East in 2015 nei  
MØNA2503 - Tyrkias moderne historie MØNA2503 - Modern Turkey: Poltics, Cultures, People   nei  
JAP2501 - Japanese Popular Culture JAP2501 - Contemporary Japanese Culture   nei 21.10.15
         
         

Nedlagte emner

Emne Plassering Studiepoeng /
overlapper
Tilbys
siste
gang
Godkjent
av fak.
ARA4118 Arabic Manuscripts 143240 10   vår 2015 ja
ARA4506 Key Concepts of Arabic Language and Culture - A Comparative Analysis 143240 10   vår 2015 ja
ARA4505 Arabic Cyberspace 143240 10   høst 2014  
ARA4304 Contemporary Arabic Literature: Texts and Contexts 143240 10 ARA4302 - Readings in Arabic Literature, Religions and Politics vår 2015  
ARA4303 Modern Arabic Fiction and Dramatic Arts 143240 10   høst 2013  
ARA4117 Arabiske vitenskapelige tekster 143240 10   vår 2013 ja
ARA4116 Klassisk arabisk litteratur: grammatiske og kulturelle spørsmål 143240 10   høst 2014  
ARA4115 Arabisk oversettelse 143240 10   høst 2014  
ARA4111 "Diglossi" og språklig variasjon i moderne arabisk 143240 10   vår 2015  
ARA4110 Emner fra arabisk språkhistorie, språkforhold og dialektologi 143240 10   høst 2005  
EAL4010 East Asian Linguistics 143280 10   høst 2012 ja
EXFAC003AAS Examen facultatum for asiatiske og afrikanske studier 143200 10   vår 2015 ja

EXFAC03-REL - Hva er fundamentalisme?

143250 10 Fullt overlapp med alle Exfac-varianter Høst 2014 ja
FASS4591 Masteroppgave i asiatiske og afrikanske studier, studieretning Afrika sør for Sahara 143240 60   vår 2013 ja
FASS4592 Masteroppgave i asiatiske og afrikanske studier, studieretning Afrika sør for Sahara 143240 30   høst 2010 ja
HEB4110 Judeo-arabiske og hebraiske tekster fra middelalderen 143240 10   vår 2015 ja
HEB4120 Hebraisk språkhistorie 143240 10   høst 2014 ja
HIN1110 Hindi språk 1 143270 20   høst 2014 ja
HIN1120 Hindi språk 2 143270 20   vår 2015 ja
HIN4010 Hindi Literature, Linguistics and Performance Studies 143270 10   vår 2015 ja
HIN4011 Advanced Readings in Hindi 143270 10   høst 2013 ja
KOS4000 Prosjektbeskrivelse for asiatiske og afrikanske studier 143200 10   vår 2015 ja
KOS4010 - Current Themes in Asia and Middle East Studies 143200 10   vår 2013 ja
KOS4011 - Current Themes in Asia and Middle East studies 2 143200 10   vår 2012 ja
KOS4015 - New Themes in Asia and Middle East Studies 143200 5   vår 2013 ja
KOS4016 - New Themes in Asia and Middle East Studies 2 143200 5   vår 2013 ja
KULH1060 - Folkemedisin og svartebøker 1500 - 2000 143230 10   Vår 2007 ja
KULH2030 - Natur og kultur: Forholdet mellom mennesker og dyr 143230 10   Vår 2013 ja
KULH2070 - Fortelling og kultur 143230 20 10 sp KULH2071, 10 sp KULH1070 og 10 sp KULH1080 Høst 2014 ja
KULH2080 - Materiell kultur i en globalisert verden 143230 20 10 sp KULH2081 og 10 sp KULH2020 Høst 2014 ja
KULH4000 - Introdukksjon til masteroppgaven i kulturhistorie - prosjektbeskrivelsen 143230 10 10 sp KIS4000 Høst 2014 ja
KULH4003 - Feltarbeid som kulturvitenskapelig metode og praksis 143230 10   vår 2015 ja
KULH4013 - Nye temaer i kulturhistorien 3 143230 5   Vår 2011 ja
KULH4014 - Nye temaer i kulturhistorien 4 143230 5     ja
KULH4150 - Kulturalisering av naturen 143230 10   Vår 2013 ja
MUSE4910 - Utstillingsproduksjon - museologisk teori og praksis 143230 10   Høst 2014 ja
MUSE4003 - Museum: Kontekst og kommunikasjon 143230 10 10 sp MUSE4002 Høst 2014 ja
MUSE4011 - Perspektiver i museologi 1 143230 5   Høst 2013 ja
MUSE4012 - Perspektiver i museologi 2 143230 5   Høst 2012 ja
MUSE4013 - Perspektiver i museologi 3 143230 5   Høst 2011 ja
MØNA4110 - Leseemne i Midtøstenstudier 143240 10   Vår 2015  
MØNA4501 - Olje og politikk i Gulfen 143240 10   vår 2012 ja
MØNA4502 - Sett nedenifra: Nyere studier av folk og samfunn i Midtøsten 143240 10   vår 2015 ja
MØNA4504 - Politisk endring i Midøsten 143240 10   vår 2015 ja
MØNA4505 - Nye temaer i Midtøstenstudier 143240 10   vår 2015 ja
MØNA4522 - Politisk islam - Det muslimske brorskapet i Egypt 143240 10   høst 2014 ja
PER4120 - Klassisk persisk språk og litteratur 143240 10   Høst 2012 ja
PER4140 - Moderne persisk språk og litteratur 143240 10   vår 2012 ja
PER4150 - Leseemne i klassisk persisk 143240 10   høst 2012 ja
PER4160 - Leseemne i moderne persisk 143240 10   vår 2012 ja
PER4592 - Masteroppgave i persisk 143240 30   vår 2015 ja
SAS3500 - Den indiske middelklassen og de andre 143270 10   vår 2015 ja
SAS4011 - New Themes in Asia and Middle East Studies 143270 5   Høst 2011 ja
SAS4012 - Politikk i Sør-Asia 143270 5   høst 2010 ja
SAS4013 - New Themes in Asia and Middle East Studies 143270 5   høst 2011 ja
SAS4014 - New Themes in Asia and Middle East Studies 143270 5   vår 2012 ja
SAS4015 - New Themes in Asia and Middle East Studies 143270 5   vår 2011 ja
SAS4110 - Sørasiatisk leseemne 143270 10   vår 2015 ja
SAS4210 - Religion and Politics in South Asia 143270 10   vår 2010 ja
SAS4510 - India as a Regional and Global Actor: The Making of Indian Foreign Affairs 143270 10   vår 2015  
SEM1111- Akkadisk 1 143240 10   høst 2011 ja
SEM1112 - Amharisk 1 143240 10   høst 2012 ja
SEM2111 - Akkadisk 2 143240 10   vår 2012 ja
SEM2112 - Amharisk 2 143240 10   vår 2013 ja
SEM4000 - Innledende metode- og kildekurs i semittisk språkvitenskap 143240 10   høst 2014 ja
SEM4110 - Komparativ semittisk 143240 10   vår 2015 ja
TEA1100 - Grunnemne i europeisk teaterhistorie 143260 10   høst 2014 ja
TEA1103 - Norsk teaterhistorie og teaterpolitikk 143260 10   høst 2012 ja
TEA1200 - Teaterteori og manifester 143260 10   vår 2014 ja
TEA2113 - Henrik Ibsen og europeisk teater 143260 10   høst 2013 ja
TEA2121 - Antikkens teater 143260 10   vår 2013 ja
TEA3000 - Teateranalyse 143260 20   vår 2015 ja
TEA4003 - Teater- og perforamanceteori 143260 10   høst 2013 ja
TEA4013 - Henrik Ibsen og europeisk teater 143260 10   høst 2013 ja
TEA4015 - Teoretisk fordypning til masteroppgaven i teatervitenskap 143260 10   høst 2013 ja
TEA4016 - Nye perspektiver innen teatervitenskap 143260 10   høst 2013 ja
TEA4017 - Teater, performance og historie 143260 10   høst 2012 ja
TEA4123 - Barokkens teater og opera 143260 10   vår 2013 ja
TYR4110 - Osmanske tekster 143240 10   høst 2014 ja
TYR4120 - Tsjagataiske tekster 143240 10   vår 2013 ja
TYR4130 - Tyrkisk dialektologi 143240 10   vår 2013 ja
TYR4140 - Tyrkisk språkhistorie 143240 10   vår 2005 ja
TYR4150 - Innføring i turkologi 143240 10   høst 2011 ja
TYR4200 - Turkologisk leseremne 143240 10   vår 2013 ja
TYR4310 - Osmansk kunstpoesi 143240 10   høst 2012 ja
TYR4510 - Tyrkiske språk og kulturer i Europa 143240 10   vår 2008 ja
ØAS4590 - Masteroppgave: Øst- Asia 143280 60   vår 2007 ja
AAS4900 - Internasjonalt prosjektsemester Asia og Afrika 143200 30 30sp AMS4900 Vår 2015 ja
           
           
           

 

Publisert 18. mai 2015 13:25 - Sist endret 30. mai 2017 14:20