Endringer i emneporteføljen 2016

Nye emner master

Emne - master

Emnenavn,
engelsk
Plassering Omfang /
vurdering
Overlapp Und.
språk
Frekvens Godkjent
av fak.
JAP4515 - Contemporary Japanese Culture and Society   143280 10 sp A-F nei. engelsk hver vår 04.10.16
REL4530 - Topics in Buddhist studies   143250, MA rel. 10 sp A-F nei engelsk hver vår 04.10.16
MES4230 - Topics in Persian Studies I   143240 10 sp A-F nei engelsk hver vår 17.11.16

Nye emner bachelor

Emne - bachelor

Emnenavn,
engelsk

Plassering Omfang /
vurdering
Overlapp Und.
språk
Frekvens Godkjent
av fak.
ARA1010: Arabisk A Arabic A 143240 10 sp A-F 10 sp mot ARA1110 norsk og engelsk hver høst 29.02.16
ARA1020: Arabisk B Arabic B 143240 10 sp A-F 10 sp mot ARA1110 norsk og engelsk hver vår 29.02.16
ARA1030: Arabisk C Arabic C 143240 10 sp A-F 10 sp mot ARA1120 norsk og engelsk hver høst 29.02.16
ARA2010: Arabisk D Arabic D 143240 40 sp A-F 40 sp mot ARA2110 norsk og engelsk beg. hver vår, eks hjemme hver høst 29.02.16
ARA3010: Arabisk E Arabic E 143240 10 sp A-F   norsk og engelsk hver vår 29.02.16
JAP3000 - Bacheloroppgave i Japan-studier Bachelor's Thesis in Japanese Studies 143280 10 sp A-F nei. norsk hver vår 04.10.16
REL3210 - Kristendommen utenfor kirken Christianity outside the church 143250, 80REL1 10 sp A-F nei norsk hver vår 04.10.16

Navneendringer bachelor / master

Tidligere navn og kode Nytt navn og kode Engelsk navn Tilbakevirkende
kraft
Godkjent
av fak.
JAP4010 - Designing a Master's Project on Modern Japan JAP4010 - Theory and Method in the Study of Modern Japan   Nei 13.04.16
KIN3110 - Kinesisk språk 5 KIN3110 - Kinesisk F Chinese F Nei 13.04.16
KIN3120 - Kinesisk språk 6 KIN3120 - Kinesisk G Chinese G Nei 13.04.16
MØNA1000 - Har kontrarevolusjon lykkes? Hvordan forstå Midtøsten i 2015. MØNA1000 - Midtøsten: Permanent krise? Hvordan forstå Midtøsten 2016. The Middle East: Permanent Crisis? How to Understand the Middle East in 2016. Nei 13.04.16
KULH1001 - Europas kulturhistorie 1500  til i dag - tematisk overblikk KULH1001 - Europas kulturhistorie. En innføring

KULH1001 - European Cultural History. An Introduction

Nei 25.05.16
KULH2090 - Kulturhistorisk formidlingsemne KULH2090 - Fortidens fremtid: Kultuhistorisk prosjektarbeid KULH2090 - Storyboxes: Cultural History in Practice Nei 25.05.16
JAP4320 - Modern Japanese Literature, Culture and Society JAP4320 - Modern Japan Through Novels   nei 06.10.16
JAP4510 - Contemporary Japanese Popular Culture JAP4510 - Topics in Modern Japan Studies   nei 06.10.16
KIN3020 - Klassisk kinesisk KIN3020 - Klassisk kinesisk i moderne bruk KIN3020 - Classic Chinese in Modern Use nei 21.11.16
KULH1050 - Heksetro og trolldom i Europa: historiske og systematiske perspektiver på magihistorien KULH1050 - Trolldom og magi i Europa KULH1050 - Witchcraft and Magic in Europe nei 21.11.16
KULH1492 - Cultural Encounters - Historical Cases KULH1492 - Europa og "de andre": Kultur- og religionsforskjell KULH1492 -Europe and "the others": Cultural and Religious Differences nei 21.11.16
REL2210 - Kristendommen REL2210 - Kristendom - kompleksitet og endring Christianity – complexity and change nei 21.11.16
REL2220 - Hinduismen REL2220 - Hinduisme i oldtid og nåtid Hinduism in antiquity and today nei 21.11.16
REL2230 - Buddhismen REL2230 - Buddhisme - tradisjoner og variasjon Buddhism – traditions and change nei 21.11.16
REL2240 - Jødedommen REL2240 - Jødedom - historie og identitet

Judaism – history and identity

nei 21.11.16
REL2250 - Islam REL2250 - Islam - tradisjoner og utvikling

Islam – traditions and change

nei 21.11.16
KIN2300 - Kinesisk litteraturhistorie KIN2300 - Kinesisk litteratur gjennom tre tusen år KIN2300 - Chinese Literature Through Three Thousand Years nei 21.11.16
KIN4530 - Topics in Chinese Ideas and Ideologies KIN4530 - Social Policy in Greater China - Historical and contemporary perspectives   nei 21.11.16

KIN4540 - Topics in Chinese Society and Politics 2

KIN4540 - Huaren: Exploring Global Chineseness   nei 21.11.16

REL3010 - Buddhist modernities

REL3010 - Buddhism in the contemporary world

  nei  

Nedlagte emner

Emne Plassering Studiepoeng /
overlapper
Tilbys
siste
gang
Nedlagt
KOS4001 - Grunnlagsproblemer for asiatiske og afrikanske studier 143200 10 sp   V15 05.09.2016
TEA4090 - Masteroppgave i teatervitenskap 143260 60 sp   H15 11.05.2016
TYR4590 - Masteroppgave i tyrkisk 143240 60 sp   H15 11.05.2016
TYR4592 - Masteroppgave i tyrkisk 143240 30 sp   H15 11.05.2016
EAL4090 - Master’s Thesis in East Asian Linguistics 143280 60 sp   H15 11.05.2016
EST4594 - Tverrestetisk masteroppgave - teatervitenskap 143260 60 sp   V15 11.05.2016
EAL4010 - East Asian Linguistics 143280 10 sp   H13 11.05.2016
EAL4110 - Readings in East Asian Linguistics 143280 10 sp   H15 11.05.2016
MØNA4503 - Etnisk og politisk konflinkt i Midtøsten og Nord-Afrika 143240 10 sp   H15 25.10.2016
MØNA4110 - Leseemne 143240 10 sp   H15 25.10.2016
ARA4111 - "Diglossi" og språklig variasjon i moderne arabisk 143240 10 sp   V15 25.10.2016
ARA4118 - Arabic Manuscripts 143240 10 sp   V14 25.10.2016
ARA4303 - Contemporary Arabic Literature: Text and Contexts 143240 10 sp   V14 25.10.2016
ARA4506 - Key Concepts of Arabic Language and Culture - A Comparative Analysis 143240 10 sp   V15 25.10.2016
ARA4592 - Masteroppgave i arabisk 143240 30 sp   V16 25.10.2016
MØNA4505 - Nye temaer i Midtøstenstudier 143240 10 sp   V15 25.10.2016
REL4160 - Buddhist modernities 143250 10 sp REL3010, 10 sp V16 25.10.2016
           

 

Publisert 11. sep. 2015 13:56 - Sist endret 23. nov. 2016 13:47